Hopp til innhold

  1. Home
  2. Teknikk og industriell produksjonChevronRight
  3. KvalitetsarbeidChevronRight
  4. AvviksbehandlingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Avviksbehandling

Med avvik mener vi at produktet/tjenesten/oppgaven ikke er blitt slik som vi hadde planlagt eller spesifisert det.

Fingre som skriver med penn på papri. Foto.

Internrutiner

Alle bedrifter har internrutiner, og der blir ofte rutiner for avvik behandlet. Eksempel på dette kan være:

"Alle som oppdager avvik i produksjonen eller avvik fra denne prosedyren, plikter å melde fra enten ved å skrive avviksrapport eller gi beskjed til nærmeste overordnede [...]"

Eksempel på avviksmelding. Skjema.
Eksempel på avviksskjema.

Når vi har oppdaget et avvik, følger vi denne prosedyren:

  • Hva er årsaken til avviket?
  • Hva skal vi gjøre nå: reparere, kaste eller stoppe all produksjon?
  • Hva må vi gjøre for at dette avviket (denne feilen) ikke oppstår i framtiden?
  • Hva var kostnadene med avviket?

Avvikshåndtering er et meget viktig element i kvalitetssikringen da den brukt systematisk vil redusere avvik (feil) og således redusere avvikskostnadene. Produktiviteten øker. Et resultat er også at produktet vil bli bedre over tid og mer konkurransekraftig i markedet.

Lokomotiv, avviksrapport

Avviksskjema nr 1.

  • Mål på platen og før målene inn i en tabell som vist i eksempelet.
Lokomotiv, Skisse.
Lokomotiv

Eksempel på tabell for avviksrapport

Mål

Ferdige mål
Mål i følge tegning
Tillatt avvik ifølge ISO
2768-1 Middels
Mitt avvik
A
B
C
D

Læringsressurser

Kvalitetsarbeid