1. Home
  2. Teknikk og industriell produksjonChevronRight
  3. KvalitetsarbeidChevronRight
  4. AvviksbehandlingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Avviksbehandling

Med avvik mener vi at produktet/tjenesten/oppgaven ikke er blitt slik som vi hadde planlagt eller spesifisert det.

Internrutiner

Alle bedrifter har internrutiner, og der blir ofte rutiner for avvik behandlet. Eksempel på dette kan være:

"Alle som oppdager avvik i produksjonen eller avvik fra denne prosedyren, plikter å melde fra enten ved å skrive avviksrapport eller gi beskjed til nærmeste overordnede [...]"

Eksempel på avviksskjema.

Når vi har oppdaget et avvik, følger vi denne prosedyren:

  • Hva er årsaken til avviket?
  • Hva skal vi gjøre nå: reparere, kaste eller stoppe all produksjon?
  • Hva må vi gjøre for at dette avviket (denne feilen) ikke oppstår i framtiden?
  • Hva var kostnadene med avviket?

Avvikshåndtering er et meget viktig element i kvalitetssikringen da den brukt systematisk vil redusere avvik (feil) og således redusere avvikskostnadene. Produktiviteten øker. Et resultat er også at produktet vil bli bedre over tid og mer konkurransekraftig i markedet.

Lokomotiv, avviksrapport

Avviksskjema nr 1.

  • Mål på platen og før målene inn i en tabell som vist i eksempelet.
Lokomotiv

Eksempel på tabell for avviksrapport

Mål

Ferdige mål
Mål i følge tegning
Tillatt avvik ifølge ISO
2768-1 Middels
Mitt avvik
A
B
C
D

Læringsressurser

Kvalitetsarbeid