Hopp til innhold

 1. Home
 2. Teknikk og industriell produksjonChevronRight
 3. PneumatikkChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Pneumatikk

Pneumatikk er overføring av kraft og bevegelse ved hjelp av trykkluft. Med pneumatiske arbeidselementer mener vi maskiner eller utstyr som utfører selve arbeidet.

Luftkompressorrør foto.
Luftkompressorrør

Ordet pneuma er gresk og betyr «luft» eller «ånd». På fransk kalles bildekk «pneu».

Vi kjenner bruk av trykkluft fra trykkluftbor for boring i fjell, luft i bildekk, lakksprøyter, lastebilbremser med mer.
I industrien brukes trykkluft til å drive håndverktøy: driller, slipemaskiner osv., eller til transport av pulveraktige medier som blåses gjennom rør.

Men vi tenker på pneumatikk først og fremst i forbindelse med automatisering. Her brukes pneumatiske arbeidselementer i næringsmiddelindustri, møbelindustri, eksplosjonsfarlige områder (ex-soner) og produksjonsbedrifter.

Pneumatikk er overføring av kraft og bevegelse ved hjelp av trykkluft.

Bar
MPa
Enhet for trykk.
Dette er ikke den "helt riktige" betegnelsen
for trykk, men det er enheten som brukes i
fagmiljøet.
MegaPascal

1 Bar = 100 000 Pa
1kp/cm^2 = 0,981 bar
1 psig = 0,07 bar
1 Bar = 0,1 MPa
Pa er Sl enhet.
Kilopond per cm^2
Punds per square inch gauge.
Atm. (atmosfære) = 1,013 bar. Dette avviker så lite fra 1 bar, så vi setter i
dette kapittelet, 1 Atm = 1 Bar.
Overtrykk: bar Trykk som er over atmosfæretrykket.
Trykket som vi leser av på en måler
(manometer)
Vi kan også finne benevnelser som barg og
psig. "g" betyr for gauge engelsk for viser
eller skala og står for overtrykk.
Absolutt trykk: bara Totalt lufttrykk. Overtrykk + atmosfæretrykk.
a' en betyr selvfølgelig absolutt.
Trykket vi bruker når vi gjør beregninger.
Vi kan også finne psia.
Nl. Normaliteter
Nm^3 Normalkubikkmeter
Luft med 1 atm trykk ved 20°C.
(temperaturendringer brukes ikke ved
overslagsregning)

Fordeler med pneumatikk

Trykkluft som energiform har mange fordeler. Noen av disse er:

 • kan lagres på en tank klar til bruk
 • et raskt arbeidsmedium
 • en av de få metodene vi har for å utføre rettlinjede bevegelser
 • miljøvennlig
 • brann- og eksplosjonssikkert
 • overbelastningssikkert

Trykkluft

Trykkluft er sammenpresset luft, komprimert luft. Til å komprimere luft brukes en kompressor. Kompressorer lærer du mer om på VG2 produksjon og industriteknikk dersom du velger å gå den veien, så det går vi ikke nærmere inn på her.

Arbeidselementer

Med pneumatiske arbeidselementer mener vi maskiner eller utstyr som utfører selve arbeidet. De mest vanlige arbeidselementene som blir brukt i pneumatikken, er sylindere og motorer.

Sylindere

I pneumatikken er trykkluftsylinderen et viktig element for å utføre det arbeidet som skal gjøres.

En sylinder er et arbeidselement som arbeider med en rettlinjet bevegelse. Dette er en av de store fordelene med pneumatikk som kraftkilde.

Trykkluftsylinderen er i enkelhet et rør som er lukket i endene av gavler. Inne i sylinderen er det et stempel og en stempelstang som går ut gjennom den ene gavlen. Stempelet blir drevet fram og tilbake med trykkluft, og kraften blir overført gjennom stempelstangen.

Vi skiller mellom to typer sylindere etter hvordan bevegelsen den ene veien utføres. Dobbeltvirkende sylindere bruker luft i begge bevegelsesretningene. Enkeltvirkende sylindere blir drevet med luft i den ene retningen og med en fjær i den andre.

Felles for alle typer sylindere er at det kreves gode tetninger, først og fremst for å utnytte effekten i luften, men også for å begrense tap i trykkluftsystemet. Det sitter også en avskraper mot stempelstangen slik at vi unngår å få smuss inn i sylinderen.

Sylinderne kan utstyres med endedemping. Dette kan gjøres ved at det er montert et elastisk materiale som stempelet slår mot i endene, anslagsdemping, eller det kan være utført som pneumatisk demping. Det vil si at stempelet er utstyrt med et dempestempel som går inn i en forlengelse av sylinderen i endegavlen. I gavlen er det en kanal som luften presses gjennom. Kanalen er utstyrt med en justeringsskrue, som vi bruker til å stille luftmengden som skal gå igjennom. På denne måten bestemmer vi hvor kraftig dempingen skal være.

Trykkluftsylinderen blir brukt til mange forskjellige arbeidsoperasjoner som ellers ofte har vært utført manuelt, for eksempel åpning og lukking, skyving og trekking, løfting og senking, pressing eller fastspenning av emner og vending og vriding og mange andre operasjoner i forbindelse med bearbeiding og transport av materialer. Vi sier at sylinderen gjør en "pluss-bevegelse" når den beveger seg utover, og at den gjør en "minus-bevegelse" når den beveger seg innover.

Motorer

Det finnes flere typer pneumatiske motorer. Noen av disse er:

 • lamellmotor
 • stempelmotor
 • turbinmotor

Det finnes også stempelmotorer som brukes til trinnvise operasjoner.

Motorene som drives med luft, har en del fordeler. De er kompakte, har stor ytelse og tåler store lastvariasjoner. De kan ha omdreiningstall fra 0 til 30 000 rpm, og luften sørger i tillegg for god kjøling.

Læringsressurser

Pneumatikk