Hopp til innhold

  1. Home
  2. Teknologi- og industrifagChevronRight
  3. StyringsteknikkChevronRight
  4. HydraulikkChevronRight
  5. Hva er hydraulikk?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Hva er hydraulikk?

Hydraulikk er bruk av en liten kraft til å gjøre et svært tungt arbeid. I et hydraulikksystem overfører vi kraft og bevegelse ved hjelp av væske, ofte over større avstander.

Biljekk

Animasjonen viser hvordan en biljekk er konstruert og fungerer. Du bruker en liten kraft på et handtak, du presser da ned et stempel i en sylinder og fortrenger væsken på et lite område (areal) som gir stor kraft på et mye større område (areal).

Animasjon av hydraulikksystem
Animasjon av hydraulikksystem


Oljehydraulikk er en kraftform som er mye anvendt i industrien. Hydraulikk er mye brukt til verktøymaskiner, robotteknikk, anleggsmaskiner og flyteknikk. Den største fordelen med hydraulikk er at mye kraft kan overføres ved hjelp av relativt små komponenter. Hydraulikken har gode akselerasjonsegenskaper og tåler harde miljøer. Symboler og skjemaer er tegnet i henhold til Norsk Standard, NS-ISO 1219-1:2006.

Fordeler og ulemper med hydraulikk

Forskjellen mellom pneumatikk og hydraulikk er ikke så veldig stor. Hovedforskjellene er at olje, som er drivmediet i hydraulikk, ikke lar seg komprimere som luft, som er drivmediet i pneumatikk. Dette gjør at det ikke blir svingninger i systemene, som vi ser kan oppstå med store mottrykk i pneumatikken. Systemene blir derfor også mer presise. Vi kan i tillegg bruke vesentlig høyere trykk enn i pneumatikken, noe som fører til mer kraft. Mens vi i pneumatiske systemer sender returluften ut som eksos, må vi i hydrauliske systemer bruke returslanger som leder oljen tilbake til tanken.

Enhet

Definisjon

Bar

Enhet for trykk.
Dette er ikke standardbetegnelsen (SI)
for trykk, men brukes mye i fagmiljøet.

Pa

Pascal (SI standard) og den enheten som er
bestemt at skal brukes.

1kp/cm2=0,981bar

Kilopond pr cm2,gammel enhet som ikke brukes lenger.

1 psi = 0,07 bar

Pounds per square inch,
engelsk/amerikansk enhet som brukes
mye enda.

1 bar = 0,1 MPa

1 bar = 100 000 PaLæringsressurser

Hydraulikk