Hopp til innhold

  1. Home
  2. Teknologi- og industrifagChevronRight
  3. StyringsteknikkChevronRight
  4. HydraulikkChevronRight
  5. SylinderChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Sylinder

En sylinder er et arbeidselement i et hydraulisk anlegg som utfører det arbeidet vi ønsker.

Sylindere er kanskje mest benyttet som arbeidselement i hydraulikken. Det store fortrinnet med en sylinder er at vi kan oppnå en lineær bevegelse, stor kraft og "stiv" overføring. Det vil si at den ikke fjærer slik en pneumatisk sylinder gjør.

I prinsippet er en hydraulikksylinder bygget opp ganske likt en pneumatikksylinder. Den største forskjellen er at delene er kraftigere dimensjonert, men det blir også benyttet andre tetninger samt støtteringer mellom stempel og sylinder og mellom stempelstang og framgavl.

Hydraulikksylinder. Illustrasjon.
Gjennomskåret skisse av hydraulikksylinder. Legg merke til støtteringene på stempel og i gavl.

Som i pneumatikken betegner vi sylinderen med plusskammer (+) og minuskammer (-) og bevegelsene som pluss- og minusretning.

Læringsressurser

Hydraulikk