Hopp til innhold

 1. Home
 2. Teknikk og industriell produksjonChevronRight
 3. HydraulikkChevronRight
 4. Hydraulikkanleggets oppbygningChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hydraulikkanleggets oppbygning

Et hydraulikkanlegg/hydraulikkaggregat består av en rekke komponenter, for eksempel tank, pumpe, motor, ventiler, sylinder, pumpe og filter.

Gjennomskåret skisse av aggregat. Illustrasjon.
Slik kan et hydraulikkaggregat kan se ut.

Hydraulikkaggregat

Forskjellen på et aggregat og et hydraulikkanlegg er at aggregatet er selve oljeforsyningsenheten, mens et komplett hydraulikkanlegg har retningsventil, arbeidselement og eventuelt andre komponenter som behøves.

Komponenter

Videre i dette emnet vil du finne fagartikler om følgende komponenter i et hydraulikkaggregat:

 • Tank
 • Pumper
 • Motorer
 • Ventiler
 • Sylinder
 • Filter

I tillegg kommer slanger, rør og fittings (rørkoblinger).

Olje

Hydraulikkoljen skal overføre hydraulisk energi, smøre, kjøle, rense, hindre korrosjon og transportere bort forurensninger.

Manometer

For å vite hvor høyt trykket er, monterer vi ofte inn ett eller flere manometre. Manometeret viser hvor høyt trykket er ved at et rør som er krummet, retter seg ut jo høyere trykket blir. Dette røret er koblet til en viser via et tannhjulssegment.

Hydraulikkanlegg

Komplett hydraulikkanlegg. Illustrasjon.
Komplett hydraulikkanlegg

Hydraulikkanlegget fungerer på følgende måte:
Oljepumpen suger olje fra tanken gjennom filteret. Derifra går oljen videre til retningsventilen. Retningsventilen har en sleide som styrer oljestrømmen i den retningen vi vil. Ved å flytte sleiden på ventilen kan vi velge om oljen skal strømme inn i plusskammeret eller i minuskammeret. Når sylinderen er i endeposisjon, for eksempel plusstilling, flytter vi over sleiden. Stempelet vil da starte minusbevegelsen.

Når stempelet er i endeposisjon, vil imidlertid pumpen fortsette å levere olje. Ettersom oljen ikke lar seg komprimere (slik som luft i pneumatikk), vil det umiddelbart begynne å bygge seg opp et trykk.

Størrelsen på dette trykket kan variere, men i hydraulikken er det vanlig med et systemtrykk på mellom 50 og 300 bar, avhengig av hvor stor kraft en behøver, og hva systemet er dimensjonert for. For at trykket ikke skal bli for høyt, må en ha en trykkbegrensningsventil (også kalt overtrykksventil). Den sørger for at oljen blir pumpet rett til tank når systemet når ønsket makstrykk.

Man kan kjøre en sylinder i pluss- og minusretning ved å endre oljens strømningsretning med en retningsventil. Merk at dette er en illustrasjon og ikke et korrekt hydraulikkskjema.

Endring av strømningsretning med retningsventil. Illustrasjon.
Endring av strømningsretning med retningsventil

Animasjon Hydraulikkanlegg

Læringsressurser

Hydraulikk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Repetisjonsoppgave - Hydraulikk

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff