1. Home
  2. Teknikk og industriell produksjonChevronRight
  3. ElektrisitetslæreChevronRight
  4. Serie- og parallellkoblingChevronRight
  5. Ulykker ved elektriske anleggChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Ulykker ved elektriske anlegg

Elektrisitet er ikke til å spøke med. Dødeligheten er høy, og mange får store handikap etter et møte med de høye spenningene.

Skapelsen av elektrisitet inspirert av Skapelsen av Adam fra det sixtinske kapell i Vatikanet i Roma. Maleri.

Elektrisitet er ikke til å spøke med. Dødeligheten er høy, og mange får store handikap etter et møte med de høye spenningene. Lavspenning kan også være livsfarlig. Skjødesløs omgang med strømførende ledninger, uvettig klatring i høyspentmaster, defekte elektriske apparater og hobbyelektrikere som feilkobler, er de vanligste årsakene til ulykker. Strømskader er som regel alvorlige og må behandles av lege.

Høyspenningsskadene er de alvorligste; rundt en fjerdedel fører til amputasjon. Totalt sett er heldigvis strømskader sjeldne.

Undersøkelser viser at menneskelig svikt ligger til grunn i de aller fleste tilfellene. Tretthet, slurv, misforståelser eller manglende informasjon bærer skylden for mange tragiske ulykker på arbeidsplassen.

Strøm kan skade på flere måter

Fareskilt for høyspenning på gjerde. Foto.

Hvis en person har fått strøm i seg og fortsatt er i kontakt med strømmen, må man først sørge for å fjerne den elektriske gjenstanden. Skru av hovedbryteren hvis den er lett tilgjengelig, eller skyv bort gjenstanden med et treskaft eller noe annet som ikke leder strøm. Pass på at du er tørr på hendene og ikke står på vått underlag.

Dersom du ikke har noe å skyve bort den strømførende gjenstanden med, må du prøve å trekke bort personen. Ikke ta på vedkommendes hud, men isoler hånden din med en avis eller noe tørt stoff mens du trekker den skadde unna.

Et kraftig elektrisk støt gir en momentan sjokkvirkning på hele kroppen. En rekke forskjellige organer kan skades på et øyeblikk. Er strømmen sterk nok, vil varmen som utvikles, gi store indre brannskader. Høyspenning gir de største brannskadene, men et støt fra et defekt støpsel eller en uisolert ledning kan også være nok til å gi dype brannsår. Små barn som biter i plugger eller kommer borti uisolerte ledninger, er særlig utsatt for skader i munn og fingre. Den største faren forbundet med lavspenning er å bli sittende fast i en strømkrets. Hos personer med svakt hjerte eller hjertefeil kan det gi hjertekrampe og infarkt.

Førstehjelp

Rask handling er nødvendig ved strømskader. Hvis den skadde sitter fast, må han befris snarest mulig. Slå av strømbryteren hvis den er i nærheten, eller riv den skadde løs ved å dra ham etter klærne. Vær klar over at våte og skitne klær kan være gode strømledere. Bruk om nødvendig isolerende materialer som lærbelter, tørre taustumper eller annet. Å befri noen fra en høyspentledning er forbundet med stor fare og må bare utføres av kyndige folk.

Ved høye spenninger tar ofte klærne fyr. Ilden må selvsagt slukkes så fort som mulig. Det kan gjøres på flere måter:

Hell rent vann over, men ikke før den skadde er ute av strømkretsen. Pulverapparater kan brukes uten risiko. Hold munningen på kullsyreapparatet minst én meter fra huden for å unngå frostskader. Kvel ilden med et ullteppe eller en presenning. Rull den skadde rundt på bakken eller gulvet. Han må ikke stå oppreist og framfor alt ikke løpe rundt. Da går ilden rett opp i ansikt og hodet og kan føre til store forbrenninger.

Mann ligger i sideleie. Foto.

Er den skadde bevisstløs, skal han legges i sideleie. Legg aldri en bevisstløs person på ryggen. Han kan få brekninger og kan da bli kvalt i sitt eget oppkast. Begynn straks med munn-til-munn-metoden hvis pasienten ikke puster. Unormal pust og bevisstløshet gjør at det også er nødvendig med utvendig hjertemassasje i tillegg. Ring øyeblikkelig etter ambulanse.

Rask gjenoppliving kan bety liv eller død for den skadde, og det kan være mulig for å lykkes, selv under meget primitive og vanskelige forhold.

Hvordan omgås elektrisitet

Monter aldri et støpsel med jording på en ujordet ledning, uansett om ledningen er en skjøteledning, hører til en ovn, en lampe eller hvilket som helst elektrisk apparat.

Hold deg til lovlige elektriske reparasjoner. Du kan skifte ledning og støpsel på lamper, ovner og andre løse apparater. Du har lov til å skifte lokk på faste brytere og stikkontakter, men der går også grensen. Alt arbeid på fast installasjon skal utføres av fagfolk.

Kontroller at ledninger og plugger er frakoblet før du skal skifte eller montere. Skal du skifte lokk på en fast bryter, skal du skru ut begge sikringene som hører til kursen. Unngå skjøteledninger, eller kjøp dem ferdige. Defekte elektriske apparater skal kastes eller repareres av fagfolk.

Stikkontakt. Foto.

Sikkerhet

For å hindre ulykker har vi forskrifter som regulerer arbeid med elektriske anlegg. Her kan du lese mer om sikkerhet ved elektrisk arbeid og se noen eksempler på forskrifter som gjelder: Sikkerhet ved arbeid

Læringsressurser

Serie- og parallellkobling

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter