Hopp til innhold

 1. Home
 2. Teknikk og industriell produksjonChevronRight
 3. ElektrisitetslæreChevronRight
 4. BatterierChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Batterier

Batterier brukes til å lagre elektrisk energi.

Spenningskilder
Det er flere måter å lage spenning på. Når vi grer håret, merker vi ofte at det gnistrer litt. Noen ganger får vi støt når vi tar i et dørhåndtak; da kan spenningen være mange tusen volt (høy spenning, men liten strøm).

En spenningskilde er en enhet som har et positivt ladet og et negativt ladet tilkoblingspunkt, og som har en viss spenningsforskjell mellom tilkoblingspunktene.
Vi kan ha mange ulike spenningskilder. Batterier, solceller og generatorer er eksempler på dette.

Batterier
Batteribruken har i våre dager fått en kraftig oppsving. Det er utviklet nye typer som er bedre og mer effektive. De lar seg lade opp igjen mange hundre ganger, de er blitt mindre og kan levere mer strøm. Prisen er heller ikke avskrekkende. Bilbatterier og fritidsbatterier må vedlikeholdes.

Vi må kontrollere væskenivået og eventuelt etterfylle med renset vann. Polene må rengjøres og smøres. Det er litt arbeid, men dermed har vi glede av batteriet lenger.

Når batterier må kasseres, skal noen typer deponeres, slik at ikke syre og tungmetaller kommer ut i naturen. Et batteri er en sammenkobling av flere celler. Avhengig av hvilke stoffer cellene er bygget opp av, får de forskjellig spenning. Hvert metall har en egenspenning; noen er positive og noen negative når de sammenlignes med vann.

Ved å seriekoble celler øker spenningen til batteriet. Ved å parallellkoble celler øker muligheten til å trekke ut mer strøm.

Batterier kan inneholde miljøfarlige materialer

Kast ikke batterier i naturen, de kan inneholde stoffer som kan skade miljøet vårt. Batterier skal leveres til godkjent oppsamlingsplass.

Batterier som kan lades
Det finnes i dag mange typer oppladbare batterier, fra de første nikkel-kadmiumbatteriene (Ni-Cd) med liten kapasitet og stor størrelse til de nyeste litiumbatteriene som brukes i dag, har det vært en rivende utvikling.

Blybatteri

Når vi skal ha batterier med større kapasitet, bruker vi blybatterier (blyakkumulator). Her skjer opp- og utlading ved en kjemisk prosess. Blybatterier er mellom annet brukt i biler, fly, maskiner, elektriske kjøretøyer og solcelleanlegg, og de består av celler med negative og positive platesett, mellomlegg og batterisyre. De positive platesettene er laget av blyoksid. De negative platesettene er laget av bly. Mellomlegget er en plasttype og har til oppgave å hindre direkte kontakt mellom blyplatene. Batterisyren er fortynnet svovelsyre.

Når vi belaster batteriet med en forbruker, skjer det utlading. Da trekker den rene svovelsyren inn i pluss- og minusplatene. Oksygenet i plussplatene trekker ut i batterivannet. Når vi lader opp batteriet, tilfører strøm, snur vi prosessen. Svovelsyre trekker ut i batterivannet, og oksygen trekker inn i det positive platesettet.

Cellespenningen på et blybatteri er 2 volt.
Seriekobler vi flere celler, øker spenningen.
2 volt * 6 celler = 12 volt


Cellespenningen på blybatteriet er cirka 2 volt. Når vi seriekobler flere celler, øker batterispenningen med cellespenning multiplisert med antall celler.

Elektromotorisk spenning
Når batteriet er ubelastet (ikke koblet til en sluttet krets), måler vi elektromotorisk spenning (ems), som for en celle i et fulladet batteri er 2,15 volt. Elektromotorisk spenning har symbolet E. Når batteriet leverer strøm, måler vi klemmespenning, som for et fulladet batteri er 2 volt per celle. Klemmespenningen er lavere enn elektromotorisk spenning på grunn av indre resistans i batteriet. Den indre resistansen i et batteri kan beregnes med Ohms lov.

Kontrollerer du spenning på et batteri i en bil der ingen forbrukere er innkoblet, måler du elektromotorisk spenning. For et godt oppladet batteri er dette cirka 13 volt.

Farer med blybatteri
Arbeid med blybatteri kan medføre mange farer, og det kan oppstå skade på den som arbeider med batteriet, eller i nærheten av batteriet.

Etsende batterisyre les mer

Batteriet inneholder fortynnet svovelsyre (HO2So4). Batterisyren er etsende, og syresprut på huden medfører irritasjon. Syresprut i øyet kan medføre blindhet, og syresprut etser hull på klær.

Kortslutning/brann les mer

Batterier har liten indre resistans og kan derfor levere store strømstyrker, mellom 500 og 600 ampere. Dersom det blir direktekontakt mellom pluss- og minuspolen, blir det kortslutning, og det kan medføre brann eller brannskader på den som holder i gjenstanden som kortslutter batteripolene.

Giftig bly les mer

Akkumulatorbatteriet inneholder bly. Bly er giftig, og vi må være nøye med renslighet når vi arbeider med blybatteri. Små mengder bly i kroppen hindrer produksjon av røde blodlegemer. Vi må ikke sette fra oss brukte blybatterier ute i naturen, men levere dem på bensinstasjoner eller andre godkjente oppsamlingsplasser.

Knallgass/eksplosjoner les mer

Ved opp- og utlading utvikler det seg gasser. I rett blanding med oksygen blir dette knallgass, og bare en liten gnist kan medføre kraftige eksplosjoner.


Kontroll og vedlikehold av blybatteri

Visuell kontroll
Kontroller om batteriet har skader eller lekkasje.

Batterisyre

Kontroll av syrenivået: Batterisyren skal stå cirka en centimeter over cellene. Er det for lite syre, skal det etterfylles med destillert vann. Kontroll av batterisyrens densitet: Det skal være cirka 1,28 kg/l for et fulladet batteri. Er batteriet utladet, er syrevekten lav. Er syrevekten under 1,20 kg/l, må batteriet lades.

Batterispenning

Batteriets elektromotoriske spenning sier oss ikke så mye om batteriets tilstand, derfor må vi kontrollere batteriet når det blir belastet, for å se hvor mye spenningen synker.

Motor
En elektrisk motor er en motor som bruker elektrisk strøm til å skape roterende bevegelse.Les mer om motorer på Wikipedia:
Elektrisk motor

Læringsressurser

Batterier

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Galvanisk element – strøm fra kjemiske stoffer

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter