Hopp til innhold

 1. Home
 2. Teknologi- og industrifagChevronRight
 3. KonstruksjonsteknikkChevronRight
 4. SammenføyningChevronRight
 5. Sveising ChevronRight
 6. Brenngasskjæring og brenngassChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Brenngasskjæring og brenngass

Brenngasskjæring er en forbrenningsprosess. En brenngass og oksygen varmer opp stålet til antennelsestemperatur. Når denne temperaturen er nådd, slipper en til en kraftig strøm av rent oksygen. Gassens energi blåser det brennende stålet ut av snittet.

Gassflaske med trykkventil og trykkmålere. Foto.
Oksygengass. OBS! Høyt trykk.

Brenngass

Gassene har ulike egenskaper og derfor også ulike bruksområder.

Skjæreoksygen

Skjæreoksygenet reagerer med det allerede varme metallet, og forbrenningen starter. Renheten til skjæreoksygenet har stor betydning for reaksjonshastigheten med metallet og dermed også for skjærehastigheten. Jo høyere renhet, desto høyere skjærehastighet og produktivitet.

Utstyr

Riktig utstyr til den jobben som skal utføres, er, sammen med rett brenngass, en forutsetning for at resultatet skal bli bra.

Ulike typer skjæremunnstykker. Foto.
Aktuelle skjæremunnstykker

Skjæremunnstykket må velges ut fra materialtykkelse og hvilken brenngass en bruker. Dagens munnstykker er utformet på en slik måte at oksygenet får en stor utstrømningshastighet. Dette gjør at skjærehastigheten blir høy.

Materialer

Brenngasskjæring kan brukes på ulegert og lavlegert stål. Alt fra tynne plater til plater med flere meters tykkelse kan skjæres.

Sikkerhet (HMS)

Oksygen og acetylen manometer. Foto.
Oksygen og acetylen manometer

For at ikke bruk av brenngasser sammen med oksygen skal gi farlige situasjoner, er det viktig å ta nødvendige forhåndsregler. Det er viktig å vite om hvilke egenskaper gassene har, hvordan utstyret skal brukes og hvilket sikkerhetsutstyr som må benyttes.

I tillegg kan en øke sikkerheten ved å bruke lukttilsatt oksygen. En liten mengde luktstoff, DMS, er tilsatt oksygenet for å gjøre det mulig å oppdage en eventuell oksygenlekkasje. Brann- og eksplosjonrisikoen reduseres, samtidig som oksygenets egenskaper er de samme.

Regulatorer

Det finnes en rekke typer av regulatorer beregnet for ulike typer av gasser.

Reduksjonsventil

Formålet med en reduksjonsventil er å redusere det høye trykket vi har på gassflasker til et passende arbeidstrykk, som kan reguleres i henhold til gitt arbeidssituasjon. Tilførselen av gass må også være stabil.

NB: Vær rask med å stenge alle ventiler på brennerhåndtaket og reduksjonsventiler. Dersom acetylenflasken blir oppvarmet, må den avkjøles med en gang. Her må en følge visse prosedyrer. I dag er det påbudt med tilbakeslagsventil på gassveiseutstyret. De hindrer gassen i å komme inn til gassbeholderne, fordi de stenger automatisk ved tilbakeslag i brenneren.

Egenskaper til en reduksjonsventil

 • Den må ha god stabilitet som sikrer en stabil gassflamme under arbeidet.
 • Stabiliteten opprettholdes også ved store gassuttak.
 • Den reduserer det høye beholdertrykket til et passende arbeidstrykk.
 • Presis og stabil sveise-/varmeflamme sparer tid og øker produktiviteten.

Retursperreventiler (tilbakeslagsventil)

Det hender at en får tilbakeslag under arbeid med gassveising og skjæring. Dersom forbrenningshastigheten innover er større enn utstrømningshastigheten på gassene, kan en få tilbakeslag. En hører da en rekke smeller eller en pipelyd. Det kan også være andre årsaker til at en får tilbakeslag, som for eksempel for varmt sveisebend eller skjæremunnstykke, at munnstykket er løst, eller at det er lekkasje på brenner og slanger. Flammen kan også ha oksygenoverskudd.

Tre typer tilbakeslag

 • Begrenset tilbakeslag får du når flammen slår inn i sveisebendet eller brenneren og tenner og slokker med en rekke knall.
 • Vedvarende tilbakeslag får du når flammen slår inn i brenneren og forsetter å brenne innover med en vislende eller pipende lyd. Vær rask med å stenge begge ventilene på sveisehåndtaket samt reduksjonsventilene.
 • Fullstendig tilbakeslag vil si at flammene slår inn i brenneren og slangene. Nå kan både slanger og reduksjonsventiler eksplodere.

Læringsressurser

Sveising

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Repetisjonsoppgave - sveising

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for oppgaver og aktiviteter.