Hopp til innhold

  1. Home
  2. Teknikk og industriell produksjonChevronRight
  3. MateriallæreChevronRight
  4. TrematerialeChevronRight
  5. Hva brukes tre til?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hva brukes tre til?

Den absolutt største delen av trematerialene blir brukt i forbindelse med bygg, enten direkte til de bærende og avstivende delene av bygget eller som kledning. Også i forbindelse med bygging i andre materialer går det med mye trevirke.

Tremateriale: Stabling av planker. foto.

Store bruksområder

Mye trevirke blir brukt av andre industrier som bruker det som ett av flere materiale eller kanskje bare som en liten del av materialforbruket i sin egen produksjon. I Norge utgjorde for noen få år siden cirka 40 prosent av treforbruket virke som gikk direkte til industrier.

Emballering

Mye av trevirket går til emballasjesektoren,det vil si til kasser og tønner, men kanskje først og fremst paller. De såkalte europallene, som er standardiserte, og som brukes over hele Europa, betales det ”pant” for, og de kan ofte brukes om og om igjen i mange år.

Vinduer, dører og trapper

Produkter som vinduer, dører og trapper er fortsatt overveiende treprodukter, men det blir stadig utviklet nye kombinasjonsprodukter som består av flere materialer, og som kombinerer de beste egenskapene i hvert enkelt materiale. Et typisk eksempel er moderne vinduer, som har trekarm og treramme, men der tetningen utgjøres av kunststoffer, og den ytre bekledningen (værbeskyttelsen) er i aluminium. Møbler av mange typer er også vanlige treprodukter.

Spon- og MDF-plater

I mange av de møblene som overveiende består av plater, er det oftest trebaserte plater som spon- og MDF-plater. Skal det være synlige treflater på slike møbler, er det pålimt finer som gir rett utseende.

Tre som råstoff i prosesser

I tillegg til de rent konstruktive aspektene ved trevirke blir tre brukt som råstoff for en rekke prosesser. Best kjent er sannsynligvis cellulose- og papirproduksjonen. Tre består av hydrokarboner i omtrent samme blanding som i jordolje og i steinkull, men det har vesentlig mindre innhold av svovel og lignende forurensninger. Dette betyr at en kan lage svært mange stoffer og substanser på basis av trevirke. Alkohol (tresprit) er et av disse stoffene, og det igjen danner utgangspunkt for en lang rekke industriprodukter. Cellulosen danner basis for en rekke kunststoffer og var i sin tid forløperen for nåtidens plastindustri. En rekke treslag inneholder også forskjellige ekstraktivstoffer som er interessante i mange sammenhenger. Gummi er et slikt stoff. Harpikser som kan brukes som basis for malinger, lakker og plaster, er andre. Noen treslag inneholder også luktemner som er interessante.

Læringsressurser

Tremateriale

SubjectEmne

Fagstoff