1. Home
  2. Teknikk og industriell produksjonChevronRight
  3. MateriallæreChevronRight
  4. MetallerChevronRight
  5. JernChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Jern

Rent jern er sølvhvitt, relativt mykt og lar seg lett både smi og trekke ved vanlige temperaturer.

Jernformasjon. Foto.
Prøve av en bundet jernformasjon

Råjern

Bare en liten del av jernet som blir produsert, er rent metall i den forstand at det inneholder mer enn 99,9 prosent Fe. Resten av produksjonen gir det vi kaller råjern.

Dette er jern med varierende innhold av karbon og andre grunnstoffer og er utgangsmaterialet for videreforedling
til stål og støpejern.

Omtrent 4,7 prosent av jordskorpen består av jern. Jern foreligger ikke i ren form, men i form av oksider, som må behandles for å bli rent jern. I de påfølgende leksjonene er målet å gi en kort forklaring på hvordan vi framstiller jern.

Det meste av jernet som produseres i verden, framstilles ved reduksjon av jernoksider med karbon og karbonmonoksid.

Framstilling av jern foregår blant annet i store masovner, hvor jern produseres etter det såkalte motstrømsprinsippet.

Jern som tappes fra en råjernsovn, har et karboninnhold fra 3 til 4 prosent. I denne formen er jernet hardt og sprøtt. For å kunne omdanne dette til stål og et materiale som kan bearbeides, må karboninnholdet reduseres til mindre enn 2 prosent.

Læringsressurser

Metaller

SubjectEmne

Fagstoff