Hopp til innhold

  1. Home
  2. Teknikk og industriell produksjonChevronRight
  3. MateriallæreChevronRight
  4. DreiingChevronRight
  5. Dreiing av gjengerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Dreiing av gjenger

Ved gjenging samordnes verktøyets lengdemating (f) med arbeidsstykkets rotasjonsbevegelse (n). På denne måten lager skjæreggen det typiske spiralformede sporet som utgjør gjengen. Det spiralformede sporet har en stigning (p).

Gjengespor

Matingen er nøkkelverdien som må stemme overens med gjengens stigning. Samordningen oppnås på ulike måter, avhengig av maskintypen. Formen på sporet som formes, bestemmes av formen på skjærspissen, og matingshastigheten er tydelig høyere enn ved vanlig dreiing.

Gjengens spisse form er ikke spesielt fordelaktig ved dreiing med høye skjærehastigheter og matinger. For å kompensere for denne ulempen reduseres kuttdybden, og en tar i stedet mange flere passeringer. Vanligvis anvender en 5−16 passeringer, avhengig av gjengens stigning. Ved hver passering avvirkes mer og mer materiale ettersom en større andel av eggen er i inngrep. Derfor reduseres skjæredybden av for hvert kutt.

Skjærevæsken

Stabiliteten vil være en kritisk faktor ved dreiing. Skjærevæsken har en viktig funksjon, men når plassen er begrenset og sponen vil forsøke å stoppe tilgangen på kjølevæske, må en være meget påpasselig med styringen av kjølevæsken. Sponevakueringen er meget vanskelig da en ikke har noe å bryte sponen mot, og sidene kan lett skades under operasjonen.

Sporstikking

Sporstikking kan en si er en avbrutt avstikkoperasjon, og de vanskelighetene en hadde her, kommer en til å få, begrenset av spordybden. Her møter en i stedet oftere toleranse- og overflatekrav på sporet.

Læringsressurser

Dreiing