Hopp til innhold

 1. Home
 2. Teknikk og industriell produksjonChevronRight
 3. Helse, miljø og sikkerhetChevronRight
 4. SikkerhetChevronRight
 5. ArbeidsvettreglerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Arbeidsvettregler

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er likeverdig med andre forretningsmål.

Mange tannhjul med ulike symboler. Illustrasjon.

God ledelse er å sette standarden

 • Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er likeverdig med andre forretningsmål.
 • Kartlegg, reduser og gjør kjent risikoforhold og helsefarer.
 • Innarbeid respekt for regler og rutiner.
 • Tilrettelegg arbeidet, og velg byggevennlige løsninger.
 • Sørg for riktige hjelpemidler for løfting og transport.
 • Sørg for tilgang til funksjonelt verne- og sikkerhetsutstyr.
 • Lytt til og vis respekt for dine medarbeidere.

Egen helse er eget ansvar

 • Lær riktig arbeidsteknikk.
 • Forebygg belastningsskade − følg kroppens signaler, og varier arbeidsstilling ofte.
 • Bruksanvisning for kjemikalier skal følges.
 • Ikke mobb kameraten min! Trivsel på arbeidsplassen fremmer god helse.
 • Lær førstehjelp − du kan fort få bruk for det!
 • Bruk personlig verneutstyr.

Ta vare på miljøet

 • Ta vare på miljøet − tenk på dine etterkommere.
 • Unngå sløsing og søl med olje, gass, strøm og vann.
 • Støy minst mulig.
 • Reduser avfallsmengden − sorter for gjenvinning.
 • Lever spesialavfall til godkjent mottak.

Ikke ta unødvendige sjanser − noen er glad i deg

 • Din sikkerhet kommer foran produksjonshensyn.
 • Benytt nødvendig personlig verneutstyr.
 • Respekter kjemikalier, olje, gass, trykkluft og elektrisitet.
 • Benytt trygge understøttelser, og gå ikke under hengende last.
 • Stillas skal ha sertifikat. Stiger skal være typegodkjent og sikret mot fall.
 • Drøft problemer med foresatte eller verneombud.

Ta ansvar og bry deg om sikkerhet!

 • Bidra til at vedtatte retningslinjer gjennomføres og etterleves.
 • Bidra til at arbeidsplassen er forsvarlig sikret.
 • Orienter deg om plassering av redningsutstyr og rømningsveier.
 • Hold rømningsveier åpne − det er en trygghet i alvorlige situasjoner.
 • Unngå brannfarlige situasjoner.
 • Rydd litt mer enn du roter.
 • Aksjoner umiddelbart − og rapporter uønskede forhold.

Læringsressurser

Sikkerhet