Hopp til innhold

 1. Home
 2. Teknikk og industriell produksjonChevronRight
 3. Helse, miljø og sikkerhetChevronRight
 4. SikkerhetChevronRight
 5. Ansvar, roller og oppgaverChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Ansvar, roller og oppgaver

Tabellen viser hvilket ansvar, roller og oppgaver de ulike funksjonene i bedriften har når det gjelder HMS-arbeidet

.

Profilbilde for felles HMS-ressurser. Illustrasjon.

Ansvar Roller Oppgaver
Arbeidsgiver
 • Overordnet ansvar
 • Leder, utøver overordnet styring av HMS-aktiviteter
 • Gir HMS-arbeidet status
 • Følger opp og etterspør resultater
Ledere for øvrig
 • Påse at HMS-hensyn ivaretas
 • Ansvar for å følge opp bedriftens praksis
 • Håndterer HMS-utfordringer i det daglige
 • Reiser saker, tar initiativ
 • Samarbeider med arbeidstakere og vernombud
Arbeidstakere
 • Medvirkningsplikt
 • Melder fra, kommer med forslag
 • Deltar i aktiviteter
 • Bidrar til gjennomføring
 • Samarbeider med leder og verneombud
Verneombud
 • Fremme arbeidstakernes interesser i arbeidsmiljøsammenheng
 • Følge opp HMS
 • Påser at forholdene er i overensstemmelse med regelverket
 • Varsler nærmeste leder
 • Kan stanse farlig arbeid
Tillitsvalgte
 • Ivareta arbeidstakeres interesser knyttet til arbeidstid, kontrakter, planer osv. som vanligvis ikke inngår i HMS-arbeidet
 • Representerer fagforeningen i enkelte HMS-sammenhenger, for eksempel AMU, utvikling av HMS-system
 • Fagforening kan utpeke verneombud under visse forutsetninger
Bedriftshelsetjeneste
 • Bistå arbeidsgiver og arbeidstakere i HMS-sammenheng
 • Forebyggende arbeid
 • Overvåker helse der arbeidsmiljøforhold tilsier det
Arbeidsmiljøutvalget
 • Koordinerende samarbeidsorgan i HMS-arbeidet
 • Overvåker arbeidsmiljøet
 • Behandler planer og HMS-systemer
Arbeidstilsynet
 • Forvalter arbeidsmiljøloven
 • Veileder og kontrollerer at bestemmelsene følges, gir pålegg

Læringsressurser

Sikkerhet