Hopp til innhold

 1. Home
 2. Teknikk og industriell produksjonChevronRight
 3. Helse, miljø og sikkerhetChevronRight
 4. SikkerhetChevronRight
 5. Sikkerhet og databladChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Sikkerhet og datablad

I denne oppgaven skal du se nærmere på hvordan sikkerhets- og miljøspørsmål er løst i den praksisbedriften du jobber i, eller på verkstedet på skolen. Men husk at du er i bedriften for å lære, ikke for å være kontrollør!

Undersøk helsefaren i en bedrift

I yrkeslivet vil fagarbeidere jevnlig arbeide med stoffer og materialer som kan være farlige. For å unngå helseskade er bedriftene pålagt å følge egne bestemmelser for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Bedriftene skal ha egne HMS-systemer som fastlegger regler og rutiner for forsvarlig sikkerhet og arbeidsmiljø for dem som arbeider i bedriften. Systemene skal også hindre at det oppstår forurensning og skader på miljøet utenfor bedriften.

Før bedriftsoppholdet

Sett deg inn i HMS-bestemmelsene som gjelder for bedriften/bransjen du er i, og se nærmere på hvilke utfordringer som kan oppstå dersom kjemikalier kommer ut i naturen. Finn fram en oversikt over symboler som brukes til merking av stoffer og kjemikalier, og sett deg inn i hva symbolene betyr.

Symboloversikten skal legges ved rapporten. Beskriv også kortfattet hvordan miljøgifter opptrer i næringskjedene.

Eksempler på farlige stoffer

 • drivstoff
 • smøremidler
 • løsemidler
 • rengjøringsmidler
 • impregneringsmidler
 • syrer og baser
 • røyk
 • gasser
 • overflate- behandlingsmidler: maling, lakk, bunnstoff etc
 • lim
 • ugressmidler
 • soppmidler
 • insektmidler

Flere tips

Bruk malen for databladsammendrag til å systematisere opplysningene. Bruk mobiltelefonen din eller et digitalkamera for å dokumentere arbeidet i bedriften.

Filer

E-forelesning om sikkerhetsdatablad

Under oppholdet

 • Lag en oversikt over kjemikalier og farlige stoffer som er i bruk i bedriften.
 • Finn fram til hvor bedriften oppbevarer sikkerhetsutstyret som skal brukes dersom uhellet er ute.
 • Lag en kort beskrivelse av sikkerhetsutstyret og dets funksjon.

Beskrivelse av enkeltstoff

Ta for deg ett av de viktigste kjemikaliene som er i bruk i din bedrift. Benytt stoffarkivet eller Internett for å finne informasjon om kjemikaliet. Lag en kortfattet beskrivelse av stoffet og ta med disse punktene:

 • kjemisk betegnelse
 • kjemisk sammensetning og molekylformel
 • de viktigste faremomentene dette stoffet har for miljø og helse
 • bruksområde
 • regler for bruk og særlige sikkerhetstiltak ved bruk
 • førstehjelp/behandling ved uhell
 • krav til håndtering og oppbevaring

Etter oppholdet

Sammenfatt arbeidet med sikkerhet og datablad i en rapport. Bruk gjerne denne rapportmalen.

Legg ved en oversikt over faresymboler samt datablad-sammendraget.

I erfaringsdelen skal du vurdere hvilken miljømessig skade kjemikaliet du har sett nærmere på, kan påføre både arbeidsmiljøet og det ytre miljøet.

Kom med forslag til konkrete forbedringer av systemet! Nevn tre forslag i prioritert rekkefølge, og begrunn hvorfor du valgte disse tre.

Aktuelle spørsmål og temaer til vurdering

Før bedriftsoppholdet

Hva er den største sikkerhetsutfordringen i bedriften/bransjen?
Hva er de største utfordringene i arbeidsmiljøet?
Hva er de største utfordringene når det gjelder forurensning av det ytre miljøet?
Hvilke krav gjelder om stoffarkiv?

Under bedriftsoppholdet

Hvilke rutiner finnes for håndtering av farlige stoffer?
Finnes det et stoffarkiv i bedriften?
Hva slags sikkerhetsutstyr finnes i bedriften?

Etter bedriftsoppholdet

Er rutinene i bedriften i tråd med HMS-reglene vi har i dag, når det gjelder sikkerhet og kjemikaliehåndtering?
Fantes det sikkerhetsutstyr tilgjengelig dersom uhellet skulle være ute?
Hva var bra? Hva kan forbedres?

Læringsressurser

Sikkerhet

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter