Hopp til innhold

  1. Home
  2. Teknologi- og industrifagChevronRight
  3. KvalitetsstyringChevronRight
  4. Helse, miljø og sikkerhetChevronRight
  5. SikkerhetChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Sikkerhet

Med S-en i HMS-begrepet mener vi sikkerhet for person, prosess og produkt. I HMS-sammenheng brukes ordet sikkerhet ofte i forbindelse med hendelser. Med hendelser mener vi akutte situasjoner, enkeltsituasjoner eller enkeltjobber som skal gjøres.

Arbeider ved smelteovn med skikkerhetsutstyr. Foto.

Med sikkerhet mener vi ”kontroll over tilstander eller hendelser som kan føre til tap av verdier”. Tap i denne sammenhengen kan være:

  • skade på menneskers kropp og sinn
  • skade på materiell og utstyr
  • skade på dyr eller natur

Farlige forhold og farlige handlinger

Hvorfor skjer ulykker og nestenulykker? Alt som skjer, har en årsak. Vi kan gruppere årsakene til ulykker og nestenulykker i to hovedgrupper: farlige forhold og farlige handlinger. Farlige handlinger er handlinger som i seg selv kan føre til ulykker. Dette kan være handlinger som skjer på grunn av uoppmerksomhet, manglende kunnskap eller slurv.

Risikoatferd og mangelfulle rutiner kan også føre til farlige handlinger. Farlige handlinger vil føre til en ulykke når de blir gjentatt mange nok ganger. Farlige forhold er forhold som indirekte øker sjansen for at ulykker skal inntreffe. Det kan være uorden, manglende sikkerhetsutstyr, feilmontert sikkerhetsutstyr, dårlig vedlikehold og blokkerte rømningsveier, for å nevne noen.

Erfaringer har vist at cirka 90 prosent av alle uønskede hendelser skyldes farlige handlinger, cirka 10 prosent skyldes farlige forhold. Dette betyr at bevisstgjøring og ansvarstakelse er viktig.

Legg merke til at beskyttelse mot langsiktige og permanente forhold, som støy i et støyområde, er plassert under helse og ikke under sikkerhet.

Læringsressurser

Sikkerhet