Hopp til innhold

  1. Home
  2. Teknologi- og industrifagChevronRight
  3. Kjemiske formler og molekylstrukturerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kjemiske formler og molekylstrukturer

Du vet kanskje litt om grunnstoffer og om hvordan atomer kan «henge sammen» og danne molekyler. Nå skal vi se på hvordan vi kan beskrive molekyler på kjemispråket.

Metan molekyl (hydrokarbon). Illustrasjon
Metan består av ett karbonatom og fire hydrogenatomer.

Kjemiske formler

Molekylet til det kjemiske stoffet metan består av ett karbonatom (symbol: C) og fire hydrogenatomer (symbol: H). Istedenfor å bruke navnet «metan» kan vi lage en kjemisk formel som sier noe om hva metan består av. I den kjemiske formelen bruker vi de kjemiske symbolene til hvert av grunnstoffene. I tillegg skriver vi inn antall atomer av hvert enkelt grunnstoff med senket skrift rett etter det aktuelle grunnstoffet.

Metan skriver vi da slik:

CH4

Når det bare er ett atom av et grunnstoff, skriver vi ikke inn dette antallet. Vi skriver altså ikke C1H4 for metan. Metan har kjemisk formel CH4.

Kjemiske formler beskriver hvilke grunnstoffer et molekyl består av, og hvor mange atomer det er av hvert grunnstoff i molekylet.

Et vannmolekyl består av to hydrogenatomer (H) og ett oksygenatom (O).

Da blir den kjemiske formelen for vann:

H2O

Plassering av atom i formelen

Men ofte er det ikke nok å bare summere opp antall atomer av hvert grunnstoff for å beskrive et molekyl. Plasseringen til hvert enkelt atom i molekylet er også veldig viktig.

For eksempel finnes det to helt ulike molekyler som har denne kjemiske formelen:

C2H6O

De to stoffene som har denne formelen, er etanol og dimetyleter. Etanol er stoffet du finner i øl, vin og brennevin. Dimetyleter er en gass som ofte brukes som drivgass i spraybokser. Det er to helt forskjellige stoffer selv om den kjemiske formelen er den samme!

Grunnen til at de er så forskjellige, er at atomene er satt sammen på ulike måter. Nedenfor ser du tegninger av de to molekylene. Strekene i tegningene tilsvarer to elektroner som deles mellom to atomer.

Etanol og dimetyleter
Etanol og dimetyleter

Det går også an å skrive de kjemiske formlene for disse to stoffene på en litt annen måte enn C2H6O for å gjøre det klarere hvilket stoff man mener:

  • etanol: C2H5OH
  • dimetyleter: CH3OCH3

Prøv å telle opp antall atomer i hvert av de to stoffene for å sjekke at de er riktige!