Hopp til innhold

 1. Home
 2. Teknikk og industriell produksjonChevronRight
 3. TeknikkChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Teknikk

I alle de tekniske yrkene må vi ha kunnskap om maskiner og ulike typer redskap. Både utstyr, maskiner og bygninger trenger ettersyn og vedlikehold. I dette emnet lærer du de grunnleggende ferdighetene innenfor teknikkens verden.

Mekaniker holder en skiftenøkkel og får tommel opp. Foto.

Emner

Teknikk

 • I dette emnet lærer du om ulike motortyper og enkelt vedlikehold av dem. I tillegg lærer du om ulike maskiner som er vanlige i naturbruksyrkene.

 • I et yrke hører det med å kunne velge riktig redskap og utstyr og riktige instrumenter som brukes i produksjonen.

 • Kjemi

  Hvorfor er det slik at man kan blande to stoffer, og så få dannet et helt nytt stoff? Kjemi er læren om stoffenes oppbygning, egenskaper og reaksjoner.

 • Organisk kjemi

  Siden det finnes så mange typer organiske molekyler, deler vi dem inn i en rekke ulike grupper. Vi skal her se på noen få av disse gruppene.

 • Nå skal vi se på ulike typer utstyr som brukes til å forflytte gasser og væsker. Om vi for eksempel ønsker å flytte en væske fra ett sted til et annet, går ikke dette helt av seg selv. I alle fall ikke om væsken befinner seg på et lavt punkt og skal flyttes opp til et høyereliggende punkt!

 • Varmetransport

  For å få en bilmotor til å gå best mulig er det viktig å ha akkurat riktig temperatur på drivstoffet, innsugingslufta, sylinderen og smøreoljen.

 • Når vi sier at vi kontrollerer en kjemisk prosess, mener vi at vi ved hjelp av en bestemt teknikk innvirker på de fysiske og kjemiske fenomenene som bestemmer prosessens forløp. Disse fenomenene er for eksempel trykk, temperatur, nivå, volumstrøm eller lignende, altså størrelser av en type som vi pleier å betegne som tilstand. Kontrollen kan være styring eller regulering eller en kombinasjon av begge deler.

 • PID-regulator

  En PID-regulator er en type kontinuerlig regulator. Den gjør altså justeringer i pådraget hele tiden. Justeringene kan gjøres i små gradvise steg, og ikke bare enten av eller på. For å få til dette må man også ha et pådragsorgan som kan justeres i små steg. Det hjelper for eksempel ikke å sette en PID-regulator på en panelovn dersom ovnen bare kan være enten av eller på!