Hopp til innhold

 1. Home
 2. Teknikk og industriell produksjonChevronRight
 3. FlytskjemaChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Flytskjema

På samme måten som kart og kompass hjelper oss å navigere i ukjent terreng for å komme fram til målet, gir flytskjemaene oss muligheter til å lære prosessene å kjenne før vi går ut i fabrikken.

Eksempel på flytskjema - destillasjon av råolje
Eksempel på flytskjema - destillasjon av råolje

Et av de viktigste hjelpemidlene vi har for å forstå prosesser er flytskjemaer. Disse gir en grafisk framstilling av prosessen. Enhetsoperasjoner blir oftest framstilt som bokser eller enkle tegninger av prosessutstyr, og disse er koblet sammen med linjer som angir transportretningen.

Et flytskjema er en skjematisk presentasjon av en prosess.

At presentasjonen er «skjematisk», betyr at det er en symbolsk og forenklet framstilling. Det er viktig at flytskjemaene ikke blir for detaljerte, for da mister man lett oversikten. Siden det jo nettopp er oversikt man vil ha, bør vi derfor alltid forenkle så mye som mulig. En annen type diagram som brukes mye i industribedrifter, kalles P&ID (teknisk flytskjema). I motsetning til den typen flytskjemaer vi ser på her, skal et P&ID være så detaljert som mulig.

Vanlige symboler

Når du tegner flytskjemaer er hensikten å skaffe en oversikt over prosessen og kunne se sammenhengen mellom de ulike enhetsoperasjonene. Flytskjemaene kan tegnes med bokser (med en beskrivende tekst inne i boksen) eller med enkle symboler som forestiller de ulike prosessenhetene.

I tabell 1 finner du en oversikt over noen vanlige symboler som blir brukt i kjemisk prosessindustri. Det finnes mange flere, men ofte bruker man bare firkantede bokser. Det viktigste er at flytskjemaet er enkelt å forstå!

SymbolForklaring
Tabell 1: Vanlige symboler i prosessflytskjema
Flytskjema: transportretning
Indikerer koblinger og transportretning mellom prosessenheter. Transporten kan for eksempel gjøres i rør eller på transportbånd.
Flytskjema: Ventil
Ventil
Flytskjema: Sentrifugalpumpe
Sentrifugalpumpe
Flytskjema: Kompressor
Kompressor
Flytskjema: Tank (åpen)
Tank (åpen)
Flytskjema: Tank (lukket)
Tank (lukket)
Flytskjema: Mikser
Mikser
Flytskjema: Destillasjonstårn
Destillasjonstårn
Flytskjema: Absorbsjonstårn eller reaktor
Absorpsjonstårn eller reaktor
Flytskjema: Reaktor med røring og kjøling/oppvarming
Reaktor med røring og kjøling/oppvarming
Flytskjema: Varmeveksler
Varmeveksler

Læringsressurser

Flytskjema

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Fordøyelsesprosessen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for fagstoff.

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter