TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

P&ID

I disse oppgavene skal du tegne P&ID (teknisk flytskjema).

Tegne P&ID med én reguleringssløyfe

Du skal tegne et P&ID for denne reguleringssløyfen:

I en tank (T-1) er det et utløp i bunnen hvor det hele tiden renner litt væske ut (forbruk). Det er en nivåmåling på tanken, og en nivåregulator som justerer mengde væske inn i toppen av tanken ved hjelp av en reguleringsventil.

Verktøy for tegning av P&ID (teknisk flytskjema).

Tegne P&ID med mange reguleringssløyfer

Bruk tegningen du laget i forrige oppgave som utgangspunkt for denne oppgaven. Du skal tegne et P&ID for denne prosessen:

To tanker er koblet i serie (etter hverandre). Nivået i den første tanken (T-1) reguleres ved hjelp av en reguleringsventil på innløpet til denne tanken.

Innholdet i tank T-1 blir varmet opp ved hjelp av et elektrisk element som er montert inne i tanken. Det er en reguleringssløyfe for oppvarming av innholdet i tanken.

På grunn av at innholdet i tank T-1 blir varmet opp kan trykket bli høyt. Det er derfor montert en reguleringsventil som slipper av trykket i toppen av tanken. En trykkmåling på tanken styrer denne ventilen.

Fra bunn av tank T-1 pumpes det væske inn i toppen av tank T-2 (sentrifugalpumpe). Det er mengderegulering for denne væskestrømmen.

Nivået i tank T-2 blir regulert ved hjelp av en reguleringsventil i utløpet av tanken. Det er ingen temperaturregulering i denne tanken.

P&ID-oppgave
P&ID-oppgave

Læringsressurser

Piping and Instrumentation Diagram (P&ID)

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter