Hopp til innhold

TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Biljekk

For å få biljekken funksjonell igjen, er det viktig at du følger arbeidsbeskrivelsen/tegningen nøye. Det trengs en plastbeholder for å samle opp oljesøl ved en eventuell lekkasje.

Framgangsmåte

  • Jekken består alt vesentlig av to hoveddeler: en hydraulikkenhet og en løftearm. I tillegg kommer mekanisk struktur og pumpearm.
  • Begynn med å ta av hjul og sidedeksel. Husk å merke delene.
  • Alle bevegelige deler demonteres.
  • Lager trekkes av og vaskes rene med egnet vaskemiddel.
  • Hydraulikksylinder kontrolleres for lekkasje og demonteres.
  • Før montering av alle delene må det kontrolleres at alle bevegelige deler er funksjonstestet.
  • Alle bevegelige deler smøres før de monteres.
  • Deler som ikke fungerer, erstattes av nye før montering.

Detaljert beskrivelse inkludert bilder av hele oppgaven kommer.

Læringsressurser

Vedlikehold av maskiner og utstyr