Hopp til innhold

 1. Home
 2. Teknologi- og industrifagChevronRight
 3. Vedlikehold av maskiner og utstyrChevronRight
 4. BiljekkChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Arbeidsoppdrag

Biljekk

For å få biljekken funksjonell igjen, er det viktig at du følger arbeidsbeskrivelsen/tegningen nøye. Det trengs en plastbeholder for å samle opp oljesøl ved en eventuell lekkasje.

Reparasjon av jekk. Kollasj.

Framgangsmåte

 • Jekken består alt vesentlig av to hoveddeler: en hydraulikkenhet og en løftearm. I tillegg kommer mekanisk struktur og pumpearm.
 • Begynn med å ta av hjul og sidedeksel. Husk å merke delene.
 • Alle bevegelige deler demonteres.
 • Lager trekkes av og vaskes rene med egnet vaskemiddel.
 • Hydraulikksylinder kontrolleres for lekkasje og demonteres.
 • Før montering av alle delene må det kontrolleres at alle bevegelige deler er funksjonstestet.
 • Alle bevegelige deler smøres før de monteres.
 • Deler som ikke fungerer, erstattes av nye før montering.

Læringsressurser

Vedlikehold av maskiner og utstyr