Hopp til innhold

 1. Home
 2. Teknikk og industriell produksjonChevronRight
 3. MaskinelementerChevronRight
 4. Vedlikehold av maskiner og utstyrChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Vedlikehold av maskiner og utstyr

Maskiner og utstyr representerer store verdier i dagens industribedrifter og er i mange tilfeller svært kostbart å kjøpe inn. Maskinhavari og feilmontert utstyr kan også føre til personell- og miljøskader. Derfor er det viktig at reparasjons- og vedlikeholdsarbeidet blir utført på en fagmessig riktig måte.

Motor med tennplugger. Foto.

Vedlikeholdsaktiviteter

Vedlikehold er den generelle termen som dekker alle typer vedlikeholdsaktiviteter. Vedlikehold og forebyggende vedlikehold er viktig, både for maskinen og operatøren. Mange havari og større reparasjoner samt skader på utstyr og mennesker kunne vært unngått hvis man hadde vært mer nøye med vedlikehold og rapportering.

Justering

For at utstyret, maskinen eller apparatet skal fungere slik det er ment, må det ofte en justering til. Det kan være nødvendig å justere en skrue eller et skruefeste eller rett og slett justere strømstyrken ved hjelp av et potmeter.

Feilsøking

Noe av det første en mekaniker må gjøre når en feil først har oppstått, er å kontakte operatøren av maskinen for å klarlegge hva som skjedde da feilen ble oppdaget, og funksjonsprøve maskinen hvis dette lar seg gjøre. Finn fram bruksanvisningen for maskinen det gjelder, og start med det enkleste først! Deretter isoleres problemet sakte, men sikkert til du til slutt sitter igjen med selve feilen.

Inspeksjon

Med "inspeksjon" menes at vi ved ulike inspeksjonsmåter kontrollerer at gjenstanden "er i henhold til gitt norm". Vi kan inspisere "on-site" (på plassen) der komponenten eller systemet er i drift, eller vi kan kontrollere dem på verksted. Det kan dreie seg om en generell inspeksjon eller en mer inngående undersøkelse, for eksempel en NDT-testing for oppsprekking eller materialtretthet (NDT = Non Destructive Testing).

Funksjonsprøve

Med funksjonsprøve så menes det at vi gjennomfører en bestemt prøve på om komponenten faktisk fungerer slik som den skal. En funksjonsprøve for en jetmotor vil kunne gå ut på å starte den opp og testkjøre den og kontrollere at alle instrumenter indikerer som normalt.

Reparasjon

Med reparasjon menes en vedlikeholdsaktivitet som korrigerer en feil som er oppdaget på komponenten, enten ved inspeksjon eller ved funksjonsprøve. En gjennomført reparasjon vil bare si at komponenten er satt tilbake som funksjonsdyktig der den skal være, i forhold til driftstimer. En reparert komponent behøver ikke å være som ny, og den kan godt leveres ut fra verkstedet med slitasje som er i samsvar med antall loggførte driftstimer.

Overhaling

Vedlikehold av maskin. Foto.

Ved en overhaling settes komponentens tekniske tilstand som hovedprinsipp tilbake som for en ny komponent. Om vi monterer en komponent som er ny, eller en som har gjennomgått overhaling, så skal disse fungere helt likt. Antall driftstimer til neste vedlikehold vil være det samme for både en ny og for en overhalt del.

Vedlikehold

Daglig, ukentlig, månedlig og årlig vedlikehold

Daglig

Med daglig forebyggende vedlikehold menes det å forebygge feil og mangler før de oppstår. Det du som operatør må huske på, er:

 • renhold
 • orden

Dette er viktig og må opprettholdes hele tiden.

Ukentlig

Ukentlig vedlikehold på en maskin kan være å smøre glidedeler. Det er da som oftest påmontert en smørenippel på de aktuelle stedene. Det kan også være å fylle olje i for eksempel en sentralsmører eller å skifte olje i tannhjulsoverføringer.

Se over maskinen etter synlige feil og mangler.

Månedlig

Månedlig vedlikehold kan være å gå over maskinen grundigere.

Se etter rust, kjenne etter løse deler, unaturlige vibrasjoner, unaturlige lyder og teste om justeringer kan være nødvendig. Bruk øyne og ører godt. En liten lyd med en vibrasjon kan bety et ødelagt eller tørt lager. Vibrasjoner kan også bety en slitt aksling.

Det er ofte små justeringer som kan spare deg for en større reparasjon og skader i framtiden.

Årlig

Årlig vedlikehold kan bety en større operasjon, for eksempel å demontere hele maskinen. Da kan vi bytte ut slitedeler som lager, bolter/muttere, akslinger og andre ting som kan virke inn på driften og/eller nøyaktigheten på maskinen.

Smøring, skifte av hydraulikkolje og girolje kan også være en del av dette.

Som oftest er en større vedlikeholdsoperasjon som dette bestemt fra produsenten av maskinen.

Vedlikeholdsplan

De fleste bedrifter bruker en vedlikeholdsplan for å holde oversikt og vite når den enkelte maskinen i maskinparken skal gjennom en vedlikeholdsprosedyre. Dette gjelder enten det er en månedlig service eller en årlig og mer grundig operasjon. Med i denne planen hører vedlikeholdsblad, som sitter på de enkelte maskinene. Disse skal være til hjelp for både operatører, reparatører og annet vedlikeholdspersonell.

Se nøye over vedlikeholdsbladene som tilhører de enkelte maskinene. Her står mye nyttig informasjon verdt å merke seg om vedlikehold og smøring.

Første-, andre- og tredjelinjes vedlikehold

I vedlikeholdsteknikken skiller vi ofte mellom første-, andre- og tredjelinjes vedlikehold.

Med førstelinjes vedlikehold så menes vedlikehold ”on-site” der systemet eller komponenten er. Førstelinjes vedlikehold innbefatter vanligvis inspeksjon og funksjonsprøve og inn- og utmontering av komponenter samt enkle reparasjoner.

Andrelinjes vedlikehold skjer inne på verkstedet. Litt mer kompliserte reparasjoner og overhaling av enkle komponenter vil kunne være typisk andrelinjes vedlikehold.

Full overhaling og større reparasjoner av større komponenter vil kunne være tredjelinjes vedlikehold. Tredjelinjes vedlikehold vil kunne innbefatte arbeidsoperasjoner som er like kompliserte som ved nyframstilling av komponenten. Tredjelinjes vedlikehold foretas ofte ved den fabrikken som har produsert komponenten, eller verksteder som har spesialisert seg på oppgaven. Et eksempel på et tredjelinjes vedlikeholdssenter i Stavanger-regionen er Pratt & Whitney flymotorverksted på Sola.

Et praktisk eksempel:

Maskinen går ikke.

 • Sjekk strømtilførsel.
 • Sjekk stoppbrytere, nødstopp.
 • Sjekk sikkerhetsfølere.
Er dette i orden, kan du gå videre med å:
 • Sjekke startbryter. Klikker det (går det strøm) i releet?

Er dette i orden, kan du gå videre med å sjekke:

 • strøm til hydraulikkpumpe
 • strøm til motor

Er det for eksempel strøm inn på motoren, men den går allikevel ikke? Sjekk først børster og lignende etter feil i motoren. Du har nå resonnert deg fram til selve feilen. Start med det første først. Ikke kast bort tid på å sjekke alle komponenter når du enkelt kan finne feilen ved å gå fram systematisk. Det er bortkastet tid å lete etter feil i alle kontraktorer, releer, sikringer, ventiler, motorer og pumper kun for å finne at hovedstrømmen ikke er på, eller at nødstoppen står inne!

Dette kan du gjøre for å finne fram til feilen:

 • Sjekk i manualen for maskinen.
 • Hva skjer – hva skjer ikke?
 • Tenk enkelt.
 • Isoler problemet.
 • Bruk øyne og ører (se etter løse ledninger, hør etter om et lager har skåret seg).
 • Jobb deg inn a -> b -> c og ikke omvendt.

Filmer

Noen filmer om vedlikehold og montering.

Montering av rør

Montering av lager

Glidelager, aksel, pumper, tannhjul og kilereim

Yrker

Yrker der du kan arbeide med vedlikehold av maskiner og utstyr

Produksjonsteknikker

Industrimekaniker

Industrimontør

Utdanning og yrker innen bilfagene

Læringsressurser

Vedlikehold av maskiner og utstyr