Hopp til innhold

  1. Home
  2. Teknikk og industriell produksjonChevronRight
  3. MaskinelementerChevronRight
  4. Måling i prosessanleggChevronRight
  5. GjennomstrømningsmålingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Gjennomstrømningsmåling

I prosessanlegg betyr begrepet gjennomstrømningsmåling at vi måler hvor mye væske eller gass som strømmer gjennom et rør på et gitt tidspunkt. Her skal vi se på hvordan vi kan gjøre slike gjennomstrømningsmålinger.

Industrielt røropplegg
Industrielt røropplegg
Trykkmanometer
Trykkmanometer

Veldig mange trykkmålere fungerer på den måten at de måler en trykkforskjell. Det vil si at to trykk sammenlignes, og vi får ut forskjellen mellom de to trykkene. Når vi for eksempel måler trykket i en tank eller et rør, sammenligner vi dette med atmosfæretrykket (det lufttrykket vi har rundt oss hele tiden).

Men i mange tilfeller kan det være interessant å sammenligne to prosesstrykk. Når vi gjør det, kan vi utnytte trykkmålere til mange andre ting enn bare å måle trykk! En svært vanlig bruk av trykkmålere er å måle gjennomstrømningen av en gass eller en væske i et rør. Hvordan i all verden er det mulig?

Tenk deg at en gass eller en væske strømmer gjennom et rør med stor diameter. Plutselig dukker det opp en innsnevring i røret. Siden det strømmer akkurat like mye gjennom den smale delen av røret som i den brede delen, må farten være mye større der hvor røret er smalt.

Når farten øker, synker trykket mot rørveggene. Det betyr at vi kan måle en trykkforskjell mellom den brede delen av røret og den smale delen. Hvor stor trykkforskjellen er, avhenger av hvor mye som strømmer i røret. Dermed kan vi måle hvor mye som strømmer i et rør bare ved å måle en trykkforskjell! Denne effekten kalles Bernoulli-prinsippet.

Bernoulli-prinsippet sier at trykket i en gass eller i en væske vil synke når hastigheten øker. Vi kan bruke dette prinsippet for å gjøre gjennomstrømningsmålinger.

Bernoulliprinsippet. Illustrasjon.
Bernoulliprinsippet
Rør med flenser. Foto.
Rør med flenser

Som regel lager man ikke et rør med en innsnevring slik som figuren her viser. I stedet lager man en plate med hull i og monterer denne platen i røret (mellom to flenser). Dette kalles gjerne for en «måleblende».

En flens er en «leppe» som er montert i enden av et rør. Flensen har hull for bolter, slik at man for eksempel kan skru to rør sammen.

Det finnes mange andre måter å måle gjennomstrømning på, men metoden vi har sett på her, er veldig mye brukt i prosessindustrien.

Tegning av en måleblende
Tegning av en måleblende

Læringsressurser

Måling i prosessanlegg

SubjectEmne

Fagstoff