Hopp til innhold

 1. Home
 2. KroppsøvingChevronRight
 3. Treningsplanlegging VG3ChevronRight
 4. PlanleggingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Planlegging

Toppidrettsutøvere lager seg planer som går over flere år, og som deretter deles opp i år og perioder. De planlegger treningen sin mot en formtopp avhengig av type idrett og nivå de befinner seg på. Dette er en omfattende prosess du ikke bør sette i gang med alene uten kunnskap på området.

Ung mann bruker datamaskin. Foto.
Planlegge trening over en lengre periode.

Her skal du få en innføring i hvordan du planlegger trening for en kortere periode. Planene skal bidra til ansvar for egen læring og egen trening.

Hvilke krav stiller aktiviteten du skal planlegge for (arbeidskravsanalyse)?

 • Hvis du ønsker å trene for en bestemt idrett, kan du gjøre en form for arbeidskravsanalyse.

Arbeidskravsanalyse

En arbeidskravsanalyse (langrenn) innebærer at du skal kartlegge de ulike kravene som idretten eller aktiviteten stiller til deg som utøver. Det vil være snakk om krav til:

 • fysiske egenskaper som utholdenhet, styrke, spenst, hurtighet og bevegelighet
 • koordinasjon og teknikk
 • psykiske egenskaper
 • taktikk og samspill
 • sosiale egenskaper

Det er vanskelig å definere de ulike kravene, og det er vanskelig å måle/gradere dem på en skala. Det vil være ulike krav for de ulike aktivitetene, for eksempel vil arbeidskravene til en skiløper og en fotballspiller være forskjellige. Begge aktivitetene vil ha krav til egenskapen utholdenhet, men vi snakker også om ulike typer utholdenhet. Enkelte aktiviteter er også sammensatte, og i for eksempel fotball varierer arbeidskravene etter hvilken plass du har på banen.

Du kan først for eksempel gjennomføre en vurdering av de fysiske arbeidskravene i idretten din. Vurder kravet om utholdenhet, hvilken type utholdenhet krever din idrett? Ta for deg styrke, bevegelighet, spenst, hurtighet mfl. All aktivitet vil inneholde ulike elementer, du må vurdere hvilke og i hvor stor grad de er viktige for din aktivitet.

Det vil være en positiv prosess å gjøre en form for analyse, det vil gi deg en forståelse av den aktuelle idretten. Søk hjelp hos fagpersoner hvis du strever etter å vurdere egen idrett eller aktivitet.

Hvis du driver konkurranseidrett på et høyt nivå, bør trener sammen med deg definere hvilke krav som gjelder.

Hvor står du i forhold til kravene (kapasitetsanalyse)?

 • Når du har funnet en oversikt over hvilke krav som gjelder for din idrett, vil neste skritt være å se hvor du står i forhold til disse kravene. Da må du foreta en kapasitetsanalyse.

Kapasitetsanalyse

En kapasitetsanalyse innebærer at du skal kartlegge hvor du befinner deg i forhold til arbeidskravene. Du skal vurdere egne sterke og svake sider. Da vil du få en pekepinn om hva du skal trene mer på for å forbedre prestasjonene dine innenfor den aktiviteten du trener for. Hvor stor kapasitet har du for eksempel på spenst i forhold til hva som kreves i din aktivitet? For å finne ut dette kan en bruke tester, samtaler med trenere og fagpersoner eller gjøre egne vurderinger.

I lenkesamlingen ligger noen tester på grunnleggende basisferdigheter innen utholdenhet, hurtighet, styrke og spenst. Dersom du har konkrete arbeidskrav å sammenligne med, for eksempel fysiske krav ved opptaksprøve, kan resultatene fra testene være et uttrykk for din kapasitet.

Hvilke mål skal du sette deg?

Det er viktig å kunne sette seg noen mål, de kan være både langsiktige og kortsiktige. Det er en motivasjonsfaktor å kunne oppleve å nå sine mål, da flytter du grensene litt for hver gang. Bruk litt tid på å sette opp mål for treningen din.

Mål for treningen

Når du sammenligner kravene i aktiviteten med din egen kapasitet, vil du kunne se hvilke egenskaper du trenger å trene på for å bli en bedre utøver. Her må du videre gjøre et valg, en kan ikke gripe tak i alle egenskapene samtidig. Du bør sette deg mål du har muligheten til å nå. Konkrete mål for treningen gjør at en har noe å strekke seg etter, og det kan virke motiverende. Du kan dele målene inn i:

 • Ferdighetsmål:
  • Et ferdighetsmål kan være: framgang i egenskapen utholdenhet, forbedre din egen tid i eksempelvis en testløype med 2 sekunder, forbedre spensten på egen testøvelse eller forbedre teknikken lay-up i basket, finne rytme og flyt og score 9 av 10 forsøk eller lignende.
 • Kunnskapsmål:
  • Et kunnskapsmål kan være: lære mer om reglene i spillet basket eller lære mer om taktikk i håndball.
 • Mål for innsatsvilje og samarbeidsevne:
  • Mål for innsatsvilje og samarbeidsevne kan være å gjennomføre all trening med god innsats eller snakke mer med lagutøverne i forsvar.

Når du har kommet så langt at du har konkrete mål foran deg, kan du sette deg ned og lage en periodeplan.

Kort om treningsplanlegging

Læringsressurser

Treningsplanlegging VG3

SubjectEmne

Fagstoff