1. Home
 2. KroppsøvingChevronRight
 3. IdretterChevronRight
 4. SvømmingChevronRight
 5. SvømmeteknikkerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Svømmeteknikker

Svømming består av fire konkurransesvømmearter; crawl, rygg, bryst og butterfly. Hver svømmeart er bygget opp av delteknikker. NSF har laget en teknikkoppbygging som består av seks deler: 1. Allsidighet 2. Nøkkelferdigheter 3. Rotasjoner 4. Beinspark 5. Armtak 6. Kombinert svømming (hele teknikken)

Svømmeren sett forfra, med armene rett ut. Foto.
Michael Phelps, USA, svømmer 100 m butterfly.

Delteknikker

Svømming består av fire konkurransesvømmearter; crawl, rygg, bryst og butterfly. Hver svømmeart er bygget opp av delteknikker. NSF har laget en teknikkoppbygging som består av seks deler:

 1. Allsidighet
 2. Nøkkelferdigheter
 3. Rotasjoner
 4. Beinspark
 5. Armtak
 6. Kombinert svømming (hele teknikken)

Uten at disse mestres godt, vil den kombinerte teknikken lide. Oppbygging av svømmeartene handler om grunnleggende prinsipper, ferdigheter og øvelser for å bygge opp hver svømmeart.

Allsidighet

Allsidighet betyr å ha et stort repertoar av grunnleggende ferdigheter, både i vann og på land. De grunnleggende bevegelsene på land videreføres i vann; gå, løpe, hoppe, hinke, åle, krabbe, rulle, bære, henge, svinge, kaste, fange, klatre, snurre, skyve, dra og sparke. Ikke alle er like lette å overføre til vann, men mye av dette vil man finne igjen i NSFs allsidighetsøvelser.

Allsidighetsøvelsene kan deles inn i ulike grupper, som f.eks. diverse scullingøvelser, saltoer, hopp fra kant/pall i ulike posisjoner, sveve/flyte. Noe av det viktigste med å arbeide med allsidighet, er at det aldri tar slutt. Dette er noe man øver på uansett om man er nybegynner eller eliteutøver. Man gjentar og repeterer for å styrke læringen, og beherske ferdigheter på et enda høyere nivå.

Nøkkelferdigheter

En nøkkelferdighet er en ferdighet/kompetanse som er grunnlaget for å beherske alt annet. I svømming er nøkkelferdighetene

 1. balanse
 2. linjeholdning (strømlinjeform)
 3. rotasjon (varierte rotasjoner)
 4. pusting (regulere oppdrift)

I oppbyggingen har vi valgt å fokusere på øvelser for balanse samlet for alle svømmearter. For langaksesvømmeartene (rygg og crawl) er neste steg linjeholdning, mens for kortaksesvømmeartene (bryst og butterfly) er neste steg kroppsdelfin (både linje og rotasjon). Pusting, i betydningen å regulere oppdrift, kan flettes inn i alle øvelsene for å øke eller minske kompleksiteten.

Læringsressurser

Svømming