1. Home
 2. KroppsøvingChevronRight
 3. IdretterChevronRight
 4. SvømmingChevronRight
 5. SvømmingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Svømming

Svømming som konkurranseidrett er en av verdens største idretter. Det konkurreres i mange forskjellige øvelser, innenfor svømmeartene crawl, rygg, butterfly og bryst, samt medley som er en kombinasjon av alle svømmeartene.

Svømmer med blå badehette fosser fram. Foto.
Sara Nordenstam svømmer 200 m bryst under Sommer-OL i London 2012.

Norges Svømmeforbund – NSF

Norges Svømmeforbund ble stiftet 19. august 1910. NSF er tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF), Federation Internationale de Natation Amateur (FINA), Lique Europeenne de Natation (LEN) og Nordic Swimming Federation Associaton (NSFA), og underkastet disse forbundenes lover og regler. Som en følge av tilslutningen til FINA, er NSF den eneste organisasjon i Norge som kan organisere svømmeidrett innenfor FINAs idrettslige jurisdiksjon.

NSF er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis muligheter til å utøve svømmeaktivitet ut fra sine ønsker og behov. Norges Svømmeforbund skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn, og en ledende organisasjon for å fremme svømmeaktiviteter og livredning. Norges Svømmeforbunds arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

NSF består av 1 sentralledd, 18 kretser og ca. 280 klubber, og har ca. 65.000 medlemmer totalt.

NSFs motto:

"Hver nordmann en svømmer, hver svømmer en livredder".

NSFs visjon:

Svømming skal være den mest fremgangsrike idretten i Norge. ”Svømming” omfatter samtlige grener tilsluttet NSF, herunder svømming, stup, vannpolo og synkronsvømming.

NSFs verdier:

 • Grensesprengende
 • Lekende
 • Ansvarlig
 • Dristig
 • Inkluderende

Svømmehistorikk

Relieffbilde av svømmere. Foto.
Assyriske soldater svømmer over en elv, 865 f.Kr.

Babylonske og assyriske veggmalerier som er datert 6.000 år tilbake i tid, viser mennesker som svømmer. Skriftlig materiale i Bibelen, Odysseen og Iliaden inneholder referanser til svømming. Alle de store nasjonene fra oldtiden la vekt på svømming som aktivitet, og Platon sa i sin tid at «en som ikke kan svømme, mangler en god utdanning».

Vi finner bevis for svømmekonkurranser i Japan for hele 2.000 år siden. I 1603 befalte den japanske keiseren at alle skolebarn skulle kunne svømme, og delta i skolekonkurranser. Engelskmennene organiserte de første svømmekonkurransene tilbake i 1790.

I Norge er svømming omtalt allerede i Snorre, men som konkurranseidrett finner den først sin plass rundt 1865. Oslo Idrettslag er det første idrettslaget som tar inn svømming tilbake i 1895, mens Bergens Svømme Club er den første «rene» svømmeklubben, stiftet i 1908. Norges Svømmeforbund ble stiftet i 1910.

Først i 1908, da FINA (det internasjonale svømmeforbundet) ble stiftet, fikk man en global standardisering av regler, struktur, distanser, og under hvilke forhold konkurranser kan arrangeres. Antallet øvelser har blitt flere, men helt frem til 1996 hadde menn flere øvelser enn kvinner i OL.

Bassengstørrelser

 • Konkurranse- bassenget er enten 50 meter langt (langbane, også kalt ”olympic size pool”), eller 25 meter (kortbane).
 • Langbane- bassengene har normalt 25 meter bredde, og er delt inn i 10 baner med en bredde på 2,5 meter.
 • Kortbanebassengene har normalt 15,5 meter bredde, og er delt inn i 6 baner med en bredde på 2,5 meter.

NORGES SVØMMEFORBUND

Læringsressurser

Svømming