1. Home
  2. KroppsøvingChevronRight
  3. IdretterChevronRight
  4. OrienteringChevronRight
  5. Grunnleggende kurs i orienteringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Grunnleggende kurs i orientering

Introduksjonskurset i kart og kompass tar nybegynnere gjennom karttegn, farger, ledelinjer, holdepunkter og andre grunnleggende momenter. Vil du prøve deg på orientering, vil kurset hjelpe deg til å få grunnleggende kunnskap som du trenger når du drar ut i terrenget.

Kart og kompass. Foto.

Hvordan er kurset bygd opp?

Kurset består av 12 ulike leksjoner, som er framstilt som orienteringsposter. Leksjonene er inndelt i to løyper: lett løype, post 1–6 og litt vrien løype, post 7–12.

Hver leksjon består av flere skjermbilder der man blar seg videre. Det er mange aktiviteter underveis, og deler av teksten er markert som klikkbar med grønn eller rød farge.

Lett løype

Den lette løypa, postene 1–6, er beregnet for nybegynnere og tar opp de mest grunnleggende momentene du må kjenne til for å komme i gang med orientering. Du blir kjent med kartet, og du lærer å se sammenhengen mellom kart og terreng.

Litt vrien løype

Postene 7–12 tar opp noen litt vanskeligere momenter, for eksempel bruk av kompass og tolking av høydekurver. Denne løypa passer best for elever som har litt erfaring med orientering fra før. Begge løypene bør tas i den rekkefølgen som er angitt på startsiden, da tekst og oppgaver bygger på hverandre.

Start kurset

Nett-orientering

Læringsressurser

Orientering

SubjectEmne

Fagstoff