Hopp til innhold

  1. Home
  2. KroppsøvingChevronRight
  3. IdretterChevronRight
  4. HåndballChevronRight
  5. Forslag til håndballregler i skolenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Forslag til håndballregler i skolen

En håndballbane er 40 x 20 meter. I skolesammenheng er det sjelden du har anledning til å bruke en hel håndballbane. Bruk den banen og plassen dere har, men merk opp banen med målfelt, frikastlinje, en midtlinje, kantlinjer og straffekastmerke, se illustrasjon.

Det er ikke lov å røre målfeltlinja eller målfeltet innenfor. Målfeltet er målvaktens område, og det er bare han som kan være i dette feltet. Dersom ballen går utenfor banen, skal det utføres innkast. Dersom lag A slo ballen ut av banen, er det lag B som utfører innkastet. Spilleren som utfører innkastet, skal stå med ett ben på kantlinjen.

Antall spillere

Hvert lag har syv spillere, en målvakt og seks utespillere. En kan godt spille med færre utespillere, for nybegynnere er dette gunstig med tanke på ballberøringer. En bør ikke spille med flere enn seks utespillere, da blir det bare kaos. I en skoleklasse er det ofte flere utøvere, så del opp i flere lag, og ha korte omganger, eller bytt spillere ofte.

Spilleplasser

Det er én målvakt, tre bakspillere, to kantspillere og en strekspiller, se illustrasjon.

Avkast

Spillet settes i gang ved å gjennomføre et avkast fra midten av banen.

Spill av ballen

Det er tillatt å kaste, fange og slå ballen ved å benytte seg av hender, armer, hode, kropp, lår eller knær. Alt under knær idømmes frikast, og laget mister ballen.

Det er ikke lov å holde ballen i mer enn tre sekunder.

Det er ikke tillatt med mer enn tre skritt når du har ballen.

Det er ikke lov med "dobbel stuss". Det er lov å stusse ballen gjentatte ganger med en hånd og deretter fange den opp, men da må ballen spilles etter høyst tre skritt eller tre sekunder.

Frikast

  • Det er ikke lov å holde, dytte, slå eller hoppe på en motspiller.
  • Det er ikke lov å aksjonere mot hode, hals eller nakke.
  • Ved tekniske feil, for eksempel mer enn tre skritt, mer enn tre sekund eller dobbelstuss dømmes frikast.
  • Når det dømmes frikast, skal angripende lag være utenfor nimeteren og forsvarsspillerne være inntil målfeltet.

Straffe

Straffe eller syvmeter skal brukes når en spiller har en klar målsjanse som ødelegges ved regelbrudd. Den som utfører straffekastet, skal stå ved straffemerket, alle de andre må være utenfor nimeteren.

Læringsressurser

Håndball