Hopp til innhold

 1. Home
 2. KroppsøvingChevronRight
 3. IdretterChevronRight
 4. BasketChevronRight
 5. Teknikkøvelser i basketChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Øvelse

Teknikkøvelser i basket

Her ser du et utvalg øvelser til bruk i trening av basket.

Jenter spiller basketball. Foto.

Dribleøvelse på linje (1)

bb_plotting_4 (2 line passing dribble)

Beskrivelse:

 • Fordel spillerne på fem eller tre grupper.
 • Tre eller en gruppe i den ene enden av hallen og to grupper i den andre enden.
 • Første linje på den ene siden starter med ball.
 • Dribling med stor hastighet til midten, så bytte av driblehånd og roligere tempo før du leverer ballen til makker.

Dribleøvelse på linje (2)

bb_plotting_5

Beskrivelse:

 • Fordel spillerne på fem eller tre grupper.
 • Tre eller en gruppe på den ene siden av hallen og to grupper på den andre siden.
 • Første linje på den ene siden starter med ball.
 • Dribling med stor hastighet til midten, så bytte av driblehånd og roligere tempo før du lever ballen til makker.

Variasjon:

Legg inn en stopp og pivotering før pasningen.

Pasningsøvelse

bb_plotting_11 (pressure pass)

Beskrivelse:

 • Grupper på tre spillere.
 • Spiller med ball presses av en forsvarende spiller.
 • Spilleren med ball pivoterer og skjermer ballen og sender pasning.
 • Spilleren som sendte pasningen, løper hurtig over til den som mottok pasningen.

Øvelse for dribling og stopping

bb_plotting_12 (dribble - toss)

Beskrivelse:

 • Tre eller fire i hver rekke.
 • Fremste spiller i hver rekke dribler til et angitt punkt, stopper korrekt og pivoterer slik at han eller hun står vendt mot egen rekke.
 • Spiller inntar trippel trussel-posisjonen og sender pasning tilbake til egen rekke.
 • Spilleren løper og stiller seg bakerst i egen rekke.

Lay-up-øvelse på rekke

bb_plotting_1 (two line layup)

Beskrivelse:

 • Still opp to rekker ved hver kurv.
 • En rekke dribler inn og avslutter med lay-up.
 • Den andre rekka tar retur, dribler og leverer ballen til nr. 2 i lay-up-rekka og stiller seg bakerst.
 • Returspiller prøver å ta ballen før den spretter.

Variasjon:

Denne øvelsen kan for eksempel brukes til skyting uten dribling og lay-up.

Lay-up-øvelse på tre rekker

bb_plotting_6 (3 line layup)

Beskrivelse:

 • Første spiller i rekke en sender pasning til første spiller i rekke to og løper mot kurven.
 • Spilleren fra rekke en får pasningen, avslutter med lay-up og stiller seg bakerst i rekke tre.
 • Fremste spiller i rekke tre tar returen og sender pasning til bakerste spiller i rekke to, som sender pasning til spiller nummer to i rekke en.

Skuddøvelse

bb_plotting_9 (spot shooting)

Beskrivelse:

 • Tre rekker.
 • Fremste spiller i hver rekke starter med ball.
 • Spillerne med ball skyter og tar egen retur.
 • En spiller ballen til fremste spiller i egen rekke og stiller seg selv bakerst i en ny rekke.

Variasjon:

 • Første spiller til et bestemt antall scoringer.
 • Flest scoringer på et bestemt antall minutter.

Øvelse i retningsforandring i angrep og forsvar

bb_plotting_10 (defensive slide)

Beskrivelse:

 • To rekker i to hjørner av hallen.
 • Den ene rekka er forsvarere, og den andre rekka er angripere.
 • Spilleren med ball dribler oppover og legger inn retningsforandringer.
 • Spiller uten ball er forsvarer og følger bevegelsene til spilleren med ball.
 • Spilleren med ball kan avslutte mot kurven.
 • Spilleren uten ball kan være passiv eller aktiv forsvarer.

Læringsressurser

Basket