1. Home
 2. KroppsøvingChevronRight
 3. IdretterChevronRight
 4. BadmintonChevronRight
 5. Leikøvelser i badmintonChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Leikøvelser i badminton

Her er noen leikøvelser til bruk for trening i badminton.

Badmintonballer på badmintonbane. Foto.

Triksing med racket og ball

Beskrivelse

Denne øvelsen passer for alle. Antall spillere som kan være med, beror på kapasiteten i hallen. Vanligvis er antallet begrenset oppad til 25–30 personer.

Utførelse

Alle spillerne får hver sin racket og ball. Deretter kan en fritt bestemme hvilke triks spillerne skal prøve seg på. Alle bør ha rimelig med plass omkring seg. Her er noen forslag:

 • Høye baller (gjerne i taket)
 • Lave baller
 • Høy og lav ball annenhver gang
 • Dempe ballen på racketen
 • Slå slaget under ett bein
 • Hinke på en fot mens en slår
 • Sette seg på gulvet mellom hver gang en slår
 • Legge seg ned på ryggen mellom hvert slag
 • Slå alle slagene sittende
 • Føre racketen rundt livet mellom hvert slag

Her er det mange muligheter. Det vesentlige er at alle holder på med samme øvelse samtidig. En kan også konkurrere om hvor mange forskjellige slag spillerne klarer å finne på. Den som finner på flest, vinner! (Hvis alle starter på likt, kan de som feiler, sette seg ned. Vinneren er den som blir stående igjen til slutt!)

Lillebror i midten

Beskrivelse

Tre spillere deltar i samme gruppe. En kan også være fire, men da må to spillere stå i midten som «lillebror» samtidig. Bare én ball skal brukes.

Utførelse

 • De tre spillerne står på en rett linje. Det er 8–10 meter mellom de ytterste spillerne. Spilleren i midten er «lillebror».
 • Spillerne ytterst slår ballen mellom seg innenfor rekkevidden til spilleren i midten, som skal forsøke å stoppe ballen med racketen. Hvis han eller hun klarer det, tar den som sist var borti ballen, over som «lillebror» i midten.
 • En spiller kan også havne i midten som «lillebror» hvis han eller hun slår et feigt slag som går utenfor rekkevidden til spilleren i midten.
 • Hvis ballen havner på gulvet uten at «lillebror» har vært borti den, settes bare spillet i gang igjen med samme spiller i midten. (En kan også ha som regel at «bomslag» fører til at en bytter «lillebror».)

Sirkelen er ikke rund

Beskrivelse

Seks–åtte spillere deltar i samme gruppe. Det brukes bare én ball.

Utførelse

 • Spillerne stiller seg i en stor sirkel med om lag fire meters mellomrom. En av spillerne setter øvelsen i gang ved å sende ballen til en av de andre. Straks en har spilt ballen, løper en etter den og tar mottakerens plass.
 • Denne plassen er nå ledig, siden mottakeren allerede har spilt ballen videre og er på vei til å ta plassen til nestemann. Plassene blir stadig byttet om under øvelsen, og sirkelen blir ikke opprettholdt. Målet er å holde ballen i gang lengst mulig, og at spillerne er i bevegelse hele tida.
 • Det er ikke tillatt å spille ballen direkte tilbake til den du fikk den fra. (Dessuten kommer avsenderen løpende for å overta plassen din!)
 • Hver gang en spiller forårsaker at ballvekslingen blir brutt, enten på grunn av et bomslag eller en vanskelig retur, får han eller hun en prikk. Spillerne holder selv rede på prikkene sine. Når øvelsen avblåses, er vinneren den som har færrest prikker.

Kongeparet i hallen

Beskrivelse

Spillerne deltar to og to. Hvert par har én ball (eller to baller – se under). Det fins mange varianter av denne øvelsen, men hovedpoenget er å holde øvelsen i gang så lenge som mulig. Paret som klarer det, er «kongeparet i hallen». Under har vi samlet noen varianter:

Utførelse

a) Parene stiller seg opp ved siden av hverandre i hallen. Makkerne holder seks–åtte meters avstand til hverandre. Alle parene begynner å spille ballen mellom seg samtidig. Når ballvekslingen blir brutt på grunn av bomslag, setter paret seg ned på gulvet. Paret som blir stående igjen til slutt, er kongeparet. En kan også la hvert par ha to baller. Da er målet å holde to baller i lufta lengst mulig.
b) Samme som i a), men parene sitter på gulvet fra starten av. Avstanden mellom makkerne kan være noe kortere (fire–seks meter). Straks ballvekslingen blir brutt ved bomslag, reiser paret seg og blir stående. Kongeparet er det paret som blir sittende lengst.
c) Parene flytter seg rundt i hallen mens de spiller ballen mellom seg og holder fire–seks meters avstand. Alle parene starter samtidig. Når ballvekslingen blir brutt, setter paret seg ned på gulvet der feilen inntraff. Kongeparet er det paret som klarer å holde seg i bevegelse lengst uten å bryte ballvekslingen.

Stafetter

Beskrivelse

Stafettene passer for lag på to–fem spillere. Antallet bør imidlertid være det samme på hvert lag (kan tilpasses ved at noen spillere må løpe flere runder). Det kan være så mange lag som det er plass til i hallen. Stafettene begynner med at lagene stiller seg opp på hver sin rekke på den ene siden av hallen og holder minst én meter mellom hver rekke. En runde består i at spilleren løper til motsatt side av hallen og tilbake igjen, før han eller hun sender av gårde nestemann på laget. Lagene starter samtidig, og vinnerlaget er det som er først ferdig. Hver spiller kan løpe flere runder. Dette bør bestemmes på forhånd.
Under beskriver vi noen varianter. Disse kan naturligvis også kombineres i én og samme stafett, for eksempel ved at spillerne utfører forskjellige varianter på de ulike etappene.

Utførelse

a) Vanlig løpestafett. Spilleren spurter til den andre enden av hallen og tilbake, og sender ut nestemann på laget. Her kan en velge å bruke en ball som «stafettpinne». Baklengs løp er også et alternativ.
b) Løpestafett med innlagte varianter av steg og fotarbeid som blir benyttet i badminton, for eksempel chassésteg sideveis/forover/bakover, kryss foran og kryss bak.
c) Løpestafett med ulike hoppvarianter, for eksempel kenguruhopp, spensthopp forover, jubelhopp forover, harehopp forover med hendene i gulvet og indianerhopp.
d) Løpestafett med racket og ball. Spillerne balanserer ballen på racketen mens de løper. Mister de ballen, må de stoppe og plukke den opp på racketen. Ballen leveres videre til neste spiller på laget når stafetten fortsetter.
e) Løpestafett med racket og ball. Spillerne slår ballen med racketen mens de løper framover. Mister de ballen, må de stoppe og plukke den opp. Når de kommer tilbake til start, spiller de ballen til nestemann, som fortsetter stafetten.
f) Ulike kombinasjoner av variantene over. Spillerne kan for eksempel løpe forlengs til den andre enden av hallen og baklengs tilbake – gjerne mens de balanserer ballen på racketen. Kombinasjonene er utallige!

Tøm banehalvdelen din for baller

Beskrivelse

To lag kjemper mot hverandre på hver sin side av nettet. Et lag består av tre–fire spillere.

Utførelse

 • Instruktøren legger 20–30 baller utover på hver banehalvdel. Like mange på hver side av nettet.
 • I løpet av ett minutt skal lagene forsøke å kvitte seg med flest mulig av ballene på sin banehalvdel ved å kaste ballene over nettet til laget på motsatt side.
 • Etter ett minutt teller instruktøren opp. Det laget som har færrest baller på sin banehalvdel, vinner! Baller som sendes utenfor double-oppmerkingen, er ute og blir ikke telt med, men det er ikke lov å kaste baller ut over sidelinjene med vilje.
 • En variant er at spillerne kan bruke racketer og slå ballene over nettet i stedet for å kaste dem. Det er lov å slå ballene rett over uten at de først er nedpå gulvet.
 • Det kan også lages spesielle regler for hvordan spillerne kan kaste eller slå ballene over nettet. Det kan for eksempel bare være lov med underhåndskast, overhåndskast, underhåndsslag, overhåndsslag osv. Øvelsen egner seg godt for konkurranser mellom flere lag etter utslagsmetoden.

Servekonkurranse

Beskrivelse

Maksimalt fire spillere på hver banehalvdel.

Utførelse

 • Hver spiller server fem ganger, og poeng telles opp. Den som får flest poeng, vinner.
 • Nedslagsfeltet for serven deles inn i tre soner med ballrør, tøy osv. Disse sonene gir henholdsvis ett, to eller tre poeng. Nedslag utenfor sonene gir ingen poeng. Maksimal skår er altså 15 poeng.
 • Opplegget passer for både kort serve, svippserve og lang singleserve.
 • Dette kan kombineres i en og samme servekonkurranse. For lang singleserve må alle servene være over servelinja i double om det skal bli poeng.
 • Det er viktig at serven slås med korrekt ballbane og -høyde for at det skal gi poeng. Nedslag om lag en meter fra midtlinja kvalifiserer til tre poeng, midt i feltet gir to poeng og en meter fra sidelinja gir ett poeng. Poengberegningen kan varieres alt etter hvilke servetyper en vil trene på.

Læringsressurser

Badminton