1. Home
  2. KroppsøvingChevronRight
  3. DansChevronRight
  4. Ulike typer dansChevronRight
  5. ReinlenderChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Reinlender

Reinlender er en av de vanligste runddansene i norsk folkedanstradisjon og er en naturlig start i folkedansopplæringen. Dansen har individuelle forskjeller fra bygd til bygd, men vi har her valgt å ta utgangspunkt i en reinlender med fem ulike turer med runddanssnu mellom.

Reinlender (norsk folkedans)

I denne filmserien har vi laget et fast oppsett av turer for å gjøre det mest mulig tydelig for den som skal lære seg reinlender. I en læringssituasjon er det meningen at en skal kunne plukke og lære etter eget ønske, og på den måten opparbeide seg eit repertoar av turer en kan bruke fritt når en danser reinlender.

I selve dansen er det gutten sin oppgave å føre jenta og bestemme hvilke turer som skal gjøres. Dette improviserer han underveis i dansen ut fra det repertoaret han har av turer. I forkant av hver tur signaliserer gutten til jenta hva neste steg skal være, slik at det blir en fin flyt i dansen.

Om reinlender

Om reinlender (norsk folkedans)

Runddanssnu i reinlender

Runddanssnu i reinlender

Reinlender, tur 1

Reinlender, tur 1

Reinlender, tur 2

Reinlender, tur 2

Reinlender, tur 3

Reinlender, tur 3

Reinlender, tur 4

Reinlender, tur 4

Reinlender, tur 5

Reinlender, tur 5

Læringsressurser

Ulike typer dans