1. Home
  2. KroppsøvingChevronRight
  3. DansChevronRight
  4. Ulike typer dansChevronRight
  5. Polka - StrekkbuksepolkaChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Polka - Strekkbuksepolka

Strekkbuksepolka er en livlig og rask dans med mange lokale navn og variasjoner, for eksempel lettisk polka eller slengpolka.

Strekkbuksepolka (norsk folkedans)

Dansen var vanlig på norske dansegulv på 60-70-tallet og er ett av de siste tilskuddene til runddansslekten. Strekkbuksepolkaen er en pardans der parene danser motsols i ring til vanlig polkamusikk i 2/4-takt.

Dansen har et fast mønster som vi i denne filmen har vagt å dele opp i en ABC-del.

A: tur på plassen (i denne filmen viser vi to variasjoner, enkel og dobbel)

B: byttomfotsteg framover i danseretningen

C: snu for jenta

I selve dansen er det gutten sin oppgave å føre jenta og bestemme hvilke turer som skal gjøres. Dette improviserer han underveis i dansen ut fra det repertoaret han har av turer.

I forkant av hver tur signaliserer gutten til jenta hva neste steg skal være, slik at det blir en fin flyt i dansen.

På folkepedia.no kan du lese mer om strekkbuksepolka.

Om strekkbuksepolka

Om strekkbuksepolka (norsk folkedans)

Delene av strekkbuksepolka

Delene av strekkbuksepolka

Læringsressurser

Ulike typer dans