1. Home
  2. KroppsøvingChevronRight
  3. Fair playChevronRight
  4. Fair playChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Fair play

"Det handler om respekt, ikke sant?" Skolen er en arena for alle. Det innebærer at alle er like velkomne, at alle kan delta ut fra sine forutsetninger, at de samme reglene gjelder for alle, og at alle har krav på å bli møtt med respekt. Og: Alle har ansvar for å bidra til at det blir sånn! I idretten kaller vi dette fair play.

Flaggbærere på en idrettsarena. Foto.
Fair Play-flagget bæres inn før kampen mellom Sør-Afrika og Mexico i VM 2010.

Hva er fair play?

Norges Fotballforbunds logo. Illustrasjon.

"Fair play refererer til en konkurransesituasjon der alle deltakerne har like konkurranseforhold og samme muligheter til å strebe etter seier, samt ha en oppførsel mot hverandre som er ærlig, åpenhjertig og en tydelig dannet maner, også overfor de som ikke viser fair play. Videre inkluderes også respekt for andre, inkludert lagkamerater, konkurrenter og funsjonærer av ulik art." (Canadian Commission for Fair Play, 1990). Kilde: Sportsånd – Fair play

Les mer: Norges Fotballforbund: Fair play

Norges fotballforbund arbeider med fair play under Norway Cup 2012.

Fair play i skolehverdagen

En gruppe ungdommer som holder rundt hverandre og er glade. Foto.
Kan fair play-prinsippene brukes utenfor idrettsarenaen? Lag regler for friminuttet, korøvelsen eller noe annet du deltar på.

Hva vil fair play si i skolehverdagen? Møter du alle med respekt? Er alle like mye verd i dine øyne?

Skolen er for alle. Elever, lærere, renholdere og kontorpersonale – alle er vi forskjellige, men vi er like mye verd. Fair play handler om å forstå og respektere hverandre. Det handler å "spille hverandre gode", slik at alle får mulighet til å bidra ut fra sine forutsetninger.

Læreplanen i kroppsøving sier:

Tre kvinner trener med pilatesball. Foto.
Uansett aktivitet: Fair play-prinsippa gjeld!

"Det sosiale aspektet ved fysisk aktivitet gjer kroppsøvinga til ein viktig arena for å fremje fair play og respekt for kvarandre."

Det betyr at du i kroppsøvingsfaget skal lære å opptre i tråd med fair play-prinsippene:

  • Følg felles regler.
  • Gjør hverandre gode.
  • Samhandling gir oftest best resultat.
  • Møt alle med respekt.
  • Inkluder alle i aktiviteter som foregår.

Læringsressurser

Fair play

SubjectEmne

Fagstoff