Hopp til innhold

  1. Home
  2. KroppsøvingChevronRight
  3. Fair playChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Fair play

Fair play er en del av kompetansen i kroppsøvingsfaget. Derfor er det også en del av vurderingen som læreren gjør når hun skal sette karakteren din. Å vinne i ulike aktiviteter er ikke det viktigste når en spiller i timen. Måten en deltar i spillet på, og at en bidrar til at flest mulig mestrer, er viktigere.

Unge jenter gir hverandre high-five under trening. Foto.

Når en har en kamp i for eksempel fotball, volleyball eller håndball på skolen, så handler det ikke om å vinne, men å ha en kamp hvor alle får bidra og delta på mest mulig like vilkår. Å være «god» på fair play i kroppsøving handler om å gjøre hverandre gode.

Du kan gjøre andre gode ved å forklare hvordan de skal spille eller øve, du kan gi andre gode «arbeidsforhold» ved å la dem få god tid til å få kontroll, og ved å oppmuntre til god innsats. Bruk reglene, ikke bare slik de er, men tillat også litt «skjønn» om det fremmer andre.

Andre måter å bidra på, kan være å gjøre noen grep om du ser at det er ujevne lag, for eksempel bytte på lagene slik at de blir jevne, eller ikke sette de som er mindre gode i et dårlig lys ved å «gjøre ditt beste» mot akkurat dem.

Ha respekt for at alle har forskjellige utgangspunkt, vær en rettferdig med- og motspiller, og bidra til at alle som vil kan få en god time, så har du forstått fair play.

Læringsressurser

Fair play