1. Home
  2. KroppsøvingChevronRight
  3. BasistreningChevronRight
  4. Teknikk og koordinasjonChevronRight
  5. Hvorfor trene teknikk og koordinasjon?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hvorfor trene teknikk og koordinasjon?

Det å etterstrebe god teknisk utførelse av ulike aktiviteter og idretter er viktig sett fra ulike ståsteder. Her skal vi se på noen eksempler hentet fra idrett og aktivitet, dagliglivet og arbeidslivet.

Hoppskudd i håndball. Foto.
En håndballspiller må trene mye teknikk og koordinasjon for å bli god.

I idretten

Alpinkjøring. Foto.
Det er moro å kunne mestre hopp og svingteknikk i alpinbakken.

Det å mestre ulike tekniske øvelser er moro, det å komme ned skibakken uten fall er moro, og gleden blir enda større hvis du mestrer ulike svingteknikker, hopp og utforkjøringer. Det gjør noe med selvtilliten vår når vi føler at øvelsene "sitter"; den positive opplevelsen av aktiviteten totalt sett bli en helt annen.

De fleste idrettene byr på tekniske utfordringer, og alle som liker fysisk aktivitet, strever etter å tilnærme seg og kontrollere disse. For eksempel vil det å kjøre telemark, utføre et stup fra et sviktbrett, det å gjennomføre en smash i volleyball eller å ta et hoppskudd i håndball som blir målgivende, ha en verdi i seg selv.

Karate. Foto.
Fallteknikk er viktig i flere sammenhenger.

Å trene teknikk og koordinasjon vil gi deg et fundament til videre utvikling i idretten din. Du får bedre innsikt i hva du mestrer, og i hva du må trene mer på for å bli en dyktigere utøver. Her er det smart å finne oppgaver som er utfordrende, og som stimulerer sanse- og nerveapparatet. Du utvider repertoaret av bevegelsesløsninger og stiller sterkere når det gjelder å løse de ulike oppgavene.

Å legge vekt på teknikk kan dessuten forebygge mot idrettsskader. Uheldig løpeteknikk kan gi belastningsskader på rygg- og muskelsystem. Fallteknikk kan være det som forhindrer en akutt skade i alpinbakken.

I dagliglivet

Mopedkjøring. Foto.
I trafikken må du forholde deg både til dem foran, til dem bak og til dem som er på fortauet. Du må være forberedt på å kunne møte uforutsette situasjoner.

Det er mange situasjoner i dagliglivet der du setter koordinasjonsevnen din på prøve. Noen eksempler er når du sykler til skolen, når du kjører moped, eller når du kjører bil. Det vil være viktig at du bruker flere sanser og koordinerer disse slik at det ikke oppstår hverken skader eller ulykker.

Noen aktiviteter og ferdigheter kan være mer kritiske enn andre å lære seg. Å kunne svømme kan i verste fall være avgjørende for å berge seg ut av en livstruende situasjon.

Andre ganger kan det å møtes på stranda for å leke seg og ha det gøy i vannet være en måte å skaffe seg venner på. Det å mestre dansegulvets utfordringer gir trygghet, glede og egenverdi.

I arbeidslivet

Mann sitter på kne og snekrer. Foto.
Teknikk og koordinasjon er også viktig i alt praktisk arbeid.

I ulike yrker som i byggebransjen vil det å sette inn spikeren rett, det å ha kjappe bevegelser slik at arbeidet går fort unna, ha stor betydning. Arbeidet blir mer rasjonelt, og du vil oppleve at du mestrer oppgaven lettere.

I yrkessammenheng er god arbeidsteknikk avgjørende for egen helse og utvikling. Sittestilling ved kontorplassen eller i sjåførsetet, løfte- og bærestilling i restaurantbransjen, bygg- og anleggsbransjen eller helsesektoren er eksempler der arbeidsteknikk er viktig. Skader på rygg- og muskelsystemet har skyld i en vesentlig del av sykefraværet vårt.

Læringsressurser

Teknikk og koordinasjon