1. Home
  2. KroppsøvingChevronRight
  3. BasistreningChevronRight
  4. Teknikk og koordinasjonChevronRight
  5. Hva er teknikk, og hva er koordinasjon?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hva er teknikk, og hva er koordinasjon?

Her belyses begrepene teknikk og koordinasjon knyttet til aktivitet og idrett.

Snowboardkjører i lufra. Foto.
Snowboard.

Teknikk

Basketspiller. Foto.
Basketspilleren bruker her en egen teknikk og må ta i bruk flere koordinative egenskaper for å få fin flyt i bevegelsen.

Teknikk defineres som den måten du utfører en bestemt bevegelse på. Ett teoretisk ståsted kan være å se begrepet teknikk i lys av ulike faktorer som: psykiske egenskaper, fysiske egenskaper og egenskaper som har med koordinasjon å gjøre.

Nærmere beskrivelse av disse faktorene ligger i lenkesamlingen.

En teknikk er god eller dårlig alt etter hva som er målet med bevegelsen. Layup eller nærskudd i basket er en teknikk og en ferdighet der målet er å skaffe laget ditt poeng. Når vi vurderer om skuddet utføres på en god eller dårlig måte, kan vi heller ikke utelate begreper som rytme og flyt i bevegelsen. Da er vi inne på hvordan utøveren greier å samordne ballen og hensiktsmessige bevegelser.

Koordinasjon

Stuper i lufta. Foto.
Her stilles det blant annet koordinative krav til orienteringsevnen. Stuperen må kunne orientere seg, bestemme og endre stilling på og bevegelse av hele kroppen i tid og rom.

Koordinasjon defineres som evnen til å samordne kroppsbevegelser med hverandre. Viktige faktorer kan teoretisk knyttes til læreevne, omstillingsevne, rytmeevne, konsentrasjonevne, balanseevne mfl.

Nærmere beskrivelse av disse faktorene ligger i lenkesamlingen.

All idrett og aktivitet innebærer kroppsbevegelser. Enkelte ganger skal du strekke ut i beina, andre ganger må du trekke beina opp mot magen, samtidig må du noen ganger bruke hendene for å korrigere bevegelsene slik at du holder balansen.

Spørsmålet blir da hvordan vi kan koordinere hender og føtter for at bevegelsene skal bli samstemte? I snowboard vil det være viktig å foreta et trykk mot underlaget for å få til et hopp, i svevet må armer og bein koordineres for at du skal lande riktig og trygt. Stuperen må bruke armer og bein for å justere, så det ikke blir mageplask.

Teknikk og koordinasjon

Brytere. Foto.
Hvordan, og hva som skal gjøres når, er viktig.

Med bakgrunn i dette ser vi at teknikk og koordinasjon henger tett sammen. Det er ingen klare grenser mellom trening av teknikk og trening av koordinasjon;overgangene er ekstremt flytende. Men det er kjekt å vite hva som skal gjøres, og ikke minst hvordan og når det skal gjøres.

Vi kan velge å si at dette er motorisk læring som utvikles gjennom modning, vekst og trening. Hvordan dette kan gjennomføres, kommer vi tilbake til under overskriften "Hvordan trene teknikk og koordinasjon".

Læringsressurser

Teknikk og koordinasjon