1. Home
 2. KroppsøvingChevronRight
 3. BasistreningChevronRight
 4. Teknikk og koordinasjonChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Teknikk og koordinasjon

Vi kan se om en person har god flyt i utførelsen av ulike aktiviteter. Gode utøvere gjennomfører øvelsene enkelt, og det ser lett ut. Det er den tekniske utførelsen vi vurderer. Samtidig snakker vi for eksempel om rytme, reaksjon og balanse. Dette er egenskaper vi trenger for å koordinere bevegelser.

Svømmer tar salto. Foto.
Teknikk og koordinasjon i stup

Vi ønsker å se på innlæring av teknikk og koordinasjon i ett og samme kapittel, da dette er emner som henger svært tett sammen, og som har flytende overganger til hverandre.

I dette emnet vil du lære om

 • hva teknikk er
 • viktige faktorer for trening og utvikling av teknikk
 • viktige faktorer for trening og utvikling av koordinasjon
 • at det ikke er noen klare grenser mellom trening av teknikk og trening av koordinasjon
 • at når du skal trene teknikk og koordinasjon, må du legge vekt på:
  • å finne riktige øvelser som er tilpasset deg og ditt nivå
  • å finne øvelser du må streve litt med
  • å finne øvelser som er lystbetonte, slik at du ønsker å repetere til bevegelsen er lært

Læringsressurser

Teknikk og koordinasjon