1. Home
 2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
 3. Maskinvare og nettverkChevronRight
 4. NettverkChevronRight
 5. NettverksenheterChevronRight
 6. Forberedelse av monteringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Forberedelse av montering

Materialister og utstyr nødvendig for installasjon og montering. Dette læringsoppdraget kan kreve spesialutstyr for montering av antenne avhengig av monteringsløsningen på stedet. I tillegg må du ha håndverktøy, utstyr for måling av signalkontakt og tilgang til dokumentasjon fra leverandøren av utstyret.

Datatrafikk

Nødvendig materiell er nettverkskabel på rull for kabeltrekking, nettverksplugger (RJ45), modulatortang og kroneverktøy, strippetang for avisolering, nettverkstester og mekanisk utstyr for boring i vegg og montering av koblingsbokser.

Kontrolliste for montering

Montering av nytt utstyr kan være en prosess som tar tid. Alle hjem er ulike, med forskjellig plassering og ønsker. Det er derfor viktig at vi har planlagt godt på forhånd og gjort oss kjent med hvordan kunden ønsker løsningen. Før vi monterer en maskin i et hjem, bør vi jo også ha gjort oss kjent med hvordan den interne kablingen er. Dette kan du lese om i avsnittet om planleggingsprosessen for montering både i maskinvaredelen og i avsnittet om kablet nettverk.

Kontrolliste:

 • Vi må sørge for å ha alt utstyr som skal kobles opp, tilgjengelig.
 • Vi må sørge for at det er nok strømuttak der utstyret skal plasseres.
 • Vi må sørge for at vi kan komme til med kabelstrekk og montering av nettverkskabel.
 • Vi må sørge for at vi har den tilstrekkelige informasjonen ved installasjon av programvare (herunder CD-plater, lisensnøkler med mer).
 • Husk oppdatering av drivere etter installasjon og idriftsettelse.
 • Vi må bruke antistatisk armbånd når vi arbeider med komponenter til PC-ene.
 • Vurder hvor maskinen plasseres, da noen maskiner har en tendens til å produsere noe støy. Gjør deg kjent med dette på forhånd, og avklar med kunden hvordan han vil ha det.
 • Ta også hensyn til at maskinen trenger luft. Noen modeller produserer mye varme, og det er derfor viktig at disse får tilstrekkelig med kjøling.

Læringsressurser

Nettverksenheter