Hopp til innhold

  1. Home
  2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
  3. Sikkerhet og kravChevronRight
  4. KravChevronRight
  5. Datautstyr og miljøChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Datautstyr og miljø

Selv om datamaskiner kanskje ikke hører til de verste forurensningskildene, er det etter hvert blitt så mange av dem at du må være oppmerksom på at de også kan utgjøre en miljøtrussel.

Stor haug av dataskjermer som er kastet. Foto.

For det første benytter datamaskiner strøm. På mange arbeidsplasser lar de ansatte datamaskinen stå på til og med når de går hjem, for å slippe å måtte starte den når de kommer neste dag. Dermed blir maskiner stående på om natten, i helger og i ferier. Selv om maskinen går i dvalemodus, trekker den fortsatt strøm.

Det samme gjelder skjermer, skrivere, høyttalere og annet tilkoblet utstyr. For å redusere strømforbruket bør virksomheten ha en regel som sier at utstyret skal slås av når man forlater arbeidsplassen for dagen.

Dette har også et sikkerhetsaspekt. En datamaskin som står pålogget uten at noen er i nærheten, er en sikkerhetsrisiko. Spesielt hvis det er andre som kan ha tilgang til den utenfor arbeidstid.

Resirkulering

haug med kretskort. Foto

Komponentene i datamaskiner og annen elektronikk inneholder tungmetaller som helst ikke skal havne i naturen. Man har derfor begynt å resirkulere komponentene i gamle datamaskiner, og mange leverandører har opprettet egne resirkuleringsprogram .

I Norge har vi også EE-forskriften som stiller krav til mottak, innsamling og gjenvinning av kasserte elektriske og elektroniske produkter. Formålet med forskriften er å redusere de miljøproblemene elektriske og elektroniske produkter forårsaker når de ender som avfall. Forskriften gir produsentene, kommunene og forhandlerne ansvar for retur av EE-avfall.

Andre miljøtiltak

En mengde ark som ligger i en rotete haug. Foto

Utskrifter er et annet område hvor det er mulig å være miljøbevisst. Ved å publisere og lese mest mulig dokumentasjon på skjerm unngår man unødvendige utskrifter.

Men når noe først må skrives ut, er det også muligheter. Mange skrivere har for eksempel mulighet for tosidig utskrift. Nettverksskrivere er ofte også konfigurert for å skrive ut en ekstra side mellom utskrifter fra ulike brukere. Denne funksjonen kan vanligvis slås av uten at det skaper problemer.

Videre er det mulig å bruke tonerkassetter til laserskrivere og blekkpatroner om igjen ved å fylle på ny toner eller nytt blekk.

I tillegg til å være miljøvennlige gir slike tiltak også reduserte kostnader.

Læringsressurser

Krav