Hopp til innhold

  1. Home
  2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
  3. Sikkerhet og kravChevronRight
  4. KravChevronRight
  5. IT og HMSChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

IT og HMS

Arbeidsmiljøloven har strenge regler for å sikre at arbeidstakere ikke blir skadet eller syke av jobben. Arbeidstilsynet har også laget en egen forskrift for arbeid ved dataskjerm.

Kvinne som gjør en armøvelse ved arbeidsplassen sin. Foto

Kravene til arbeidsmiljø i arbeidsmiljøloven gjelder også for dem som arbeider med IT, men Direktoratet for arbeidstilsynet har i tillegg laget en egen forskrift om utførelse av arbeid, der krav til datautstyr nevnes spesielt i § 10-22.

Les hele forskriften på lovdata.no

Forskriften stiller blant annet krav til

  • tilrettelegging og organisering av dataskjermarbeidsplasser
  • utstyr
  • fysisk miljø
  • oppfølging av arbeidstakernes syn
  • opplæring og informasjon

Stillesittende arbeid foran en dataskjerm kan være er en medvirkende årsak til helseplager. Spesielt er belastningen på synet stor.

Belastningen vil være ekstra stor dersom arbeidstakeren har nedsatt funksjonsevne, for eksempel har redusert syn, lese- og skrivevansker eller har sykdom eller skade som gir nedsatt muskelkraft eller utholdenhet. I slike tilfeller vil det være behov for spesielle tilpasninger av arbeidsplassen.

Forskriften om utførelse av arbeid er beregnet på alle arbeidstakere. Men som fagarbeider må du også være oppmerksom på skader som kan oppstå hvis du må løfte eller flytte på datautstyr.

Unngå å løfte eller bære tunge maskiner, skrivere eller annet utstyr. Bruk en tralle eller lignende for å transportere utstyr. Når du må løfte noe – bruk riktig løfteteknikk.

Veiledning om arbeid ved dataskjerm fra arbeidstilsynet.no

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) fra lovdata.no

Direktoratet for arbeidstilsynet har laget en egen forskrift om utførelse arbeid

Læringsressurser

Krav