Hopp til innhold

  1. Home
  2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
  3. Sikkerhet og kravChevronRight
  4. KravChevronRight
  5. Datasikkerhet ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Datasikkerhet

Datasikkerhet, eller informasjonssikkerhet, er tiltak for å beskytte informasjon. Det inkluderer både beskyttelse mot tap av data og mot ulovlig innsyn, misbruk eller tyveri av informasjon.

mange forskjellige enheter kobler seg til de samme tjenestene. Illustrasjon

Her skal vi først og fremst se på tiltak mot tap av data. Tiltak mot ulovlig innsyn, misbruk eller tyveri av informasjon er behandlet i det neste kompetansemålet «Aktivisere, vurdere og dokumentere sikkerhetsmekanismer for å forebygge og varsle forsøk på sikkerhetsbrudd».

Tap av data kan skje på mange måter og vil før eller senere ramme alle datamaskinbrukere. Den vanligste årsaken er rene uhell som enten skyldes uforsiktighet eller manglende kunnskaper hos brukeren. Filer blir slettet ved en feiltakelse, programmer blir avsluttet uten at arbeidet er lagret, eller eksisterende data blir overskrevet. Alt er vanlige feil, men i de fleste tilfellene er ikke skaden større enn at konsekvensene begrenser seg til litt irritasjon og ekstraarbeid.

Verre er det med ødelagte lagringsmedia eller harddiskkrasj. Hvis det ikke finnes en kopi av dataene, kan skaden være uopprettelig.

Regelmessig systematisk sikkerhetskopiering er den eneste fullgode måten å sikre seg mot tap av data på. Det koster ofte langt mer å rekonstruere den informasjonen som ligger lagret i en datamaskin, enn å erstatte selve maskinen. Sikkerhetskopier er derfor en svært rimelig forsikring. En harddisk som krasjer, eller en maskin som bryter sammen eller blir stjålet, er vanligvis enkel å erstatte, men data som ligger lagret i maskinen, kan representere flere års arbeid og i enkelte tilfeller til og med være uerstattelige for virksomheten.

Legg merke til at feiltolerante harddiskssystemer som RAID først og fremst sørger for driftssikkerhet. De kan ikke erstatte sikkerhetskopier som beskyttelse mot datatap. Selv om RAID sørger for at data ikke går tapt ved en harddiskkrasj, gir det ingen beskyttelse mot filer som slettes ved et uhell, eller hvis alle data går tapt i for eksempel en brann.

Gode rutiner for sikkerhetskopiering er derfor det viktigste tiltaket du kan gjøre for å ivareta datasikkerheten.

Regelmessig systematisk sikkerhetskopiering er den eneste fullgode måten å sikre seg mot tap av data på.

Læringsressurser

Krav