Hopp til innhold

  1. Home
  2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
  3. Sikkerhet og kravChevronRight
  4. KravChevronRight
  5. Avbruddsfri strømforsyningChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Avbruddsfri strømforsyning

Siden datamaskiner er avhengige av strøm for å fungere, er dette et svakt punkt sett fra et driftssikkerhetsståsted.

Lyn som sprer seg over en mørk himmel. Foto

Et uventet strømbrudd fører ikke bare til at maskinen stanser – man risikerer også å miste data som ennå ikke er lagret på harddisken. Enkelte programmer kan også få problemer hvis maskinen blir slått av uten at programmet først er avsluttet på en ordentlig måte.

En løsning på problemet er å installere en enhet for avbruddsfri strømforsyning (Uninteruptable Power Supply, forkortet UPS). En avbruddsfri strømforsyning er et batteri som kobles mellom datamaskinen og strømtilførselen. Datamaskinen vil da få strøm fra batteriet, som igjen lades kontinuerlig fra den vanlige strømtilførselen. Hvis strømmen plutselig skulle bli borte, vil datamaskinen fortsatt få strøm fra batteriet, og når strømmen kommer tilbake, vil batteriet bli ladet opp igjen.

Hvis strømbruddet blir langvarig, får man fortsatt mulighet til å lagre data og avslutte alle programmer før batteriet er tømt. Det finnes programvare som kan gjøre dette automatisk når batteriet begynner å gå tomt for strøm.

Avbruddsfrie strømforsyninger løser også et annet problem. Mange av komponentene i datamaskinen er følsomme for variasjoner i strømstyrken, og et plutselig strømsjokk, for eksempel ved lynnedslag, kan ødelegge maskinen. En avbruddsfri strømforsyning vil sørge for at datamaskinen hele tiden får jevn strømstyrke og spenning.

Læringsressurser

Krav