Hopp til innhold

  1. Home
  2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
  3. Sikkerhet og kravChevronRight
  4. KravChevronRight
  5. Fysisk sikkerhetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Fysisk sikkerhet

Fysisk sikkerhet er tiltak for å beskytte datautstyr mot fysisk skade. Det kan være alt fra brann- og vannskader til hærverk eller tyveri av utstyr.

Datamaskin som har tydelige brannskader. Foto

En datamaskin er gjerne et fristende bytte for en innbruddstyv. Men vanligvis skaper ikke tyveri av en vanlig pc så store problemer for virksomheten at pc-er bør tyverisikres på andre måter enn annet utstyr som har tilsvarende verdi.

Når et pc-tyveri skaper problemer, skyldes det som regel at man mister viktige data, eller at data kommer på avveier. Men da er det ikke først og fremst den fysiske sikkerheten, men datasikkerheten som har sviktet.

Det stiller seg imidlertid annerledes med maskiner som har spesielle oppgaver, og som ikke kan erstattes på en enkel måte hvis de blir skadet. Eksempler på slike er nettverkstjenere. For slike maskiner vil kravene til fysisk sikring være større fordi konsekvensene av en skade eller et tyveri vil være langt mer alvorlige for virksomheten.

Det er derfor vanlig å plassere tjenere i rom som kan sikres på forsvarlig måte mot uautorisert adgang eller innbrudd. Det kan også være aktuelt å ha egen brannalarm og automatisk utstyr for brannslokking. Da blir det brukt gass, siden vann, skum eller pulver kan skade utstyret like mye som en brann.

Større virksomheter har gjerne egne datarom hvor man også kan kontrollere temperaturen og begrense statisk elektrisitet.

fastlåst laptop. Foto

For bærbare pc-er eller utstyr som står utsatt til for tyveri, kan det være aktuelt å bruke en pc-lås.

Lenke

Fysisk sikring av datarom

Læringsressurser

Krav