Hopp til innhold

  1. Home
  2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
  3. Sikkerhet og kravChevronRight
  4. KravChevronRight
  5. Tre typer sikkerhet ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Tre typer sikkerhet

Vi kan dele inn skader og problemer som kan oppstå med IKT-systemer, i tre hovedkategorier. Det er fysisk skade, driftsavbrudd og tap eller tyveri av data. Hver av disse har ulike sikkerhetstiltak.

Digital tyv stjeler informasjon. Illustrasjon

Fysisk sikkerhet er tiltak for å beskytte datautstyr mot fysisk skade. Fysisk skade kan være alt fra brann- og vannskader til hærverk eller tyveri av utstyr.

Driftssikkerheter tiltak som blir gjort for å hindre at for eksempel et maskinproblem fører til at arbeid eller oppgaver som krever bruk av datamaskiner, blir avbrutt i lengre perioder.

Datasikkerhet,eller informasjonssikkerhet, er tiltak for å beskytte informasjon. Det inkluderer både beskyttelse mot tap av data og mot ulovlig innsyn, misbruk eller tyveri av informasjon.

Hvis det ikke er gjort noe for å begrense skadevirkninger, vil et problem i en kategori ofte forplante seg slik at man også får problemer i de andre kategoriene. For eksempel blir tyveri av en tjener regnet for å være en fysisk skade, men det vil også føre til driftsavbrudd og tap av data hvis man ikke har gjort de nødvendige sikkerhetstiltakene for å forhindre slike konsekvenser.

Vi kan dele inn skader og problemer som kan oppstå med IKT-systemer, i tre hovedkategorier med tilhørende sikkerhetstiltak – fysisk skade, driftsavbrudd og tap eller tyveri av data.

Læringsressurser

Krav