1. Home
  2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
  3. ØkonomiChevronRight
  4. Kostnads- og nytteverdi – hva har du lært?ChevronRight