Hopp til innhold

  1. Home
  2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
  3. ØkonomiChevronRight
  4. Økt kompleksitet gir økte kostnaderChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Økt kompleksitet gir økte kostnader

Jo mer komplisert et IKT-system blir, jo høyere blir kostnadene ved å drifte det. Som IKT-servicemedarbeider må du derfor alltid vurdere om det du foretar deg, fører til økt kompleksitet i systemet.

Ung mann ser sjokkert på tablet-pc. Foto.

La oss se på et enkelt eksempel. Anta at du må skifte et defekt nettverkskort i en pc. Et nytt nettverkskort av samme merke koster 400 kroner, men du finner et tilsvarende fra en annen produsent som bare koster 300 kroner, og velger dette i stedet. Du kan dermed gratulere deg selv med at du har spart virksomheten for en unødig utgift på 100 kroner. Men samtidig har du også økt kompleksiteten i nettverket, og det kan fort koste mye mer enn de 100 kronene du sparte.

Siden du har fått et nytt nettverkskort fra en annen produsent i en av maskinene, trenger du antakelig også en egen driver til dette kortet. Nettverkskortprodusenter oppdaterer som regel sine drivere med jevne mellomrom for å rette feil eller forbedre funksjonalitet, ytelse eller kompatibilitet.

En IKT-avdeling vil gjerne legge opp en rutine for oppgraderinger av drivere tilsvarende det man gjør for serviceoppgraderinger av operativsystemer. Det vil si mest mulig automatisert og sentralt styrt.

Men du har fått en maskin som krever spesialbehandling fordi den ikke bruker den samme nettverkskortdriveren som de andre maskinene. Dermed er du i den situasjonen at du må kontrollere driveroppgraderinger fra to produsenter. Då må du enten lage et eget oppgraderingsoppsett for den maskinen som har det nye nettverkskortet, eller gjøre alle oppgraderinger av nettverkskortdriver manuelt på den maskinen.

Du kan også få problemer og ekstra arbeid hvis det dukker opp maskin- eller programvare som må konfigureres spesielt for det nettverkskortet det skal kommunisere med. Nok en gang vil denne maskinen kreve spesialbehandling. Et ukjent nettverkskort kan videre ha feil som er ukjente for deg, og som krever ekstra tid til feilsøking og løsing, mens problemer med de andre kortene etter hvert er godt kjente og kan løses raskt.

Kvinne som står fremover lent over tre dataskjermer og virker fortvilet. Foto

Selv om det i praksis som regel ikke vil medføre så store problemer å benytte et annet nettverkskort, illustrerer eksempelet over hvordan selv små endringer som øker kompleksiteten, kan få økonomiske konsekvenser som ikke alltid er like åpenbare. De fleste beslutninger av denne typen virker små og ubetydelige der og da, men over tid vil de sakte, men sikkert akkumuleres og etter hvert utgjøre en betydelig ekstra kostnad i form av merarbeid.

Et bevisst forhold til det å holde kompleksiteten på et så lavt nivå som mulig uten å ofre funksjonaliteten, er derfor et viktig bidrag til å holde kostnadene nede over tid.

Læringsressurser

Økonomi

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?