Hopp til innhold

  1. Home
  2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
  3. ØkonomiChevronRight
  4. KapasitetsovervåkingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kapasitetsovervåking

En annen grunn til å dokumentere IKT-bruken er for å kunne forutse framtidige behov for oppgraderinger. Da får vi gjort de nødvendige oppgraderingene før det oppstår en flaskehals eller et problem. Vi kaller dette for kapasitetsovervåking.

Teknikker monterer en server inn i et rack skap. Foto.

Kapasitetsovervåking er vesentlig for budsjettering av framtidige IKT-investeringer. Ledelsen i bedriften forlanger normalt å få et budsjett for nødvendige investeringer i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen. Du bør derfor være i stand til å kunne forutse nødvendige oppgraderinger opptil ett år i forveien. Uforutsette budsjettoverskridelser blir sjelden godt mottatt i noen virksomhet.
Kapasitetsovervåking innebærer at vi har en rutine for å overvåke bruken av og belastningen på de ressursene som kan være en begrensning eller bli en flaskehals. Det som er vanlig å holde et øye med, er:

  • lagringsplass: harddiskplass på servere og arbeidsstasjoner, samt kapasitet på media for sikkerhetskopiering
  • nettverkskapasitet: tilstrekkelig hastighet på internt nettverk og internettilgang
  • serverkapasitet: serverparkens mulighet til å betjene det forventede antallet brukere og forespørsler – det siste er særlig aktuelt i forbindelse med applikasjonsservere
  • skriverressurser: tilstrekkelig kapasitet til å håndtere bedriftens utskriftsvolum

De fleste operativsystemer er utstyrt med verktøy for å måle ressursbelastningen. I tillegg finnes det en rekke systemer som er utviklet spesielt for ressursovervåking. Selve informasjonsinnsamlingen er vanligvis automatisert slik at belastningen på ulike ressurser automatisk registreres på fastsatte tidspunkter.

Kapasitetsplanlegging er nærmere beskrevet i kompetansemål 5, Yte service gjennom driftsstøtte og kommunikasjon med leverandører og fagpersonell på norsk og engelsk, i faget Bruker og driftsstøtte.

Læringsressurser

Økonomi

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter