Hopp til innhold

  1. Home
  2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
  3. ØkonomiChevronRight
  4. Dokumentere IKT-brukChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Dokumentere IKT-bruk

En virksomhet har behov for å følge med på og dokumentere IKT-bruken.

Forretningskolegaler konsentrerer seg om arbeid på kontoret. Foto.

Det er flere grunner til å følge med på og dokumentere IKT-bruken i en virksomhet.

Blant annet vil vi

  • sørge for at maskinressurser brukes på best mulig måte og der de gjør mest nytte for seg
  • holde oversikt over hvilke programvarelisenser virksomheten trenger og skal betale for
  • kunne forutse og planlegge det behovet vi får for utstyr og kapasitet framover

Kapasitetsbehov

Brukere har vanligvis ulike arbeidsoppgaver og ulikt behov for datautstyr. Ved å kartlegge de enkelte brukeres behov kan vi sørge for at maskiner, skjermer og skrivere fordeles slik at en bruker med et stort behov for maskinressurser, ikke blir sittende med en for dårlig maskin, mens en bruker med et lite behov for maskinressurser, sitter med en kraftig maskin uten å bruke ressursene.

Lisenser

En annen viktig grunn til å dokumentere IKT-bruken er for å ha oversikt over hvilke programvarelisenser virksomheten trenger og skal betale for.

Virksomheten ønsker ikke å betale for flere lisenser enn den trenger. Samtidig må vi være sikre på at vi ikke bruker programmer uten å betale for dem – det er i praksis det samme som å bruke piratkopiert programvare.

Programvarelisenser kan være knyttet til

  • antall brukere
  • antall samtidige brukere
  • antall maskiner programmet er installert på

For en lisens som er knyttet til antall brukere, betaler vi for hver person som bruker programmet, men hver person kan godt ha programmet installert på flere maskiner.

For en lisens som er knyttet til antallet samtidige brukere, betaler vi bare for en viss mengde brukerer som kan bruke programmet samtidig. Slike lisenser benyttes blant annet for mange serverbaserte eller internettbaserte applikasjoner. Hvis vi for eksempel har lisens for 20 samtidige brukere av et program, og alle lisensene er i bruk, vil en ny bruker ikke få tilgang til programmet før en annen logger seg ut.

For en lisens som er knyttet til antall maskiner programmet er installert på, betaler vi for antallet installasjoner uavhengig av hvor mange som bruker programmet. Du kan også komme over programmer som bruker en kombinasjon av ulike lisenstyper.

Vi ønsker ikke å betale for flere lisenser enn vi trenger, men vi må også være sikre på at vi ikke bruker programmer uten å betale for dem.

Læringsressurser

Økonomi

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?