Hopp til innhold

  1. Home
  2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
  3. ØkonomiChevronRight
  4. Kostnad eller investering?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kostnad eller investering?

I regnskapet skiller vi mellom kostnader og investeringer. Det er regler for hva som regnes som kostnader, og hva som skal ses på som investeringer.

Mann som sitter i et regn av pengesedler. Foto.

En investering kan defineres som en driftsanskaffelse som koster mer enn 15 000 kroner (eksklusive merverdiavgift) og som har en forventet brukstid på tre år eller mer. En kostnad blir dermed en anskaffelse som koster mindre enn 15 000 kroner eller har en forventet brukstid på mindre enn tre år.

Legg merke til at både kostnader og investeringer som regel må betales med én gang eller i løpet av kort tid. Forskjellen ligger i at investeringer fortsetter å ha en verdi over tid, mens de varene eller tjenestene virksomheten forbruker med en gang, er kostnader.

Avskriving

Mann i sort sportsbil kjører fort. Foto.

Hvis en virksomhet for eksempel kjøper en ny nettverksserver til 35 000 kroner, må den selvsagt betale hele beløpet ved anskaffelsen. Men siden serveren representerer en verdi, kan ikke virksomheten kostnadsføre hele beløpet med en gang. I stedet må serveren avskrives i regnskapet over flere år slik at kostnadene fordeles etter hvert som serveren blir mindre verdt.

Avskriving betyr rett og slett at vi hvert år reduserer verdien på en gjenstand i regnskapet fordi den blir eldre og mer slitt. I praksis betyr det at kostnaden blir fordelt over flere år.

Et viktig poeng er at en virksomhet får fradrag for de kostnadene den har til driften. Disse fradragene gjør at det skattepliktige resultatet blir lavere og virksomheten må betale mindre skatt. Både myndigheter og virksomheter er derfor opptatt av at avskrivinger blir gjort korrekt.

Driftsmidler

Utstyr som skal avskrives, kalles for driftsmidler. Driftsmidler er eiendeler som forbrukes over tid (mer enn tre år). Dette gjelder ikke bare datamaskiner, men også annet utstyr som produksjonsmaskiner, biler, driftsbygninger osv.

For virksomhetens skatteregnskap er det egne regler for hvordan ulike typer driftsmidler skal avskrives. En bil faller for eksempel ikke like fort i verdi som en datamaskin. Kontormaskiner, som er den kategorien datautstyr hører til, har derfor en ganske høy avskrivingssats på 30 %. Verdien av en ny datamaskin skal altså reduseres i regnskapet med 30 % av innkjøpsprisen hvert år.

Utstyr som koster mindre enn 15 000 kroner, kan kostnadsføres i sin helhet ved anskaffelse, selv om ustyret har en lengre levetid enn ett år. En bærbar datamaskin til 6000 kroner kan vare like lenge som en server, men fordi den koster mindre enn 15 000 kroner, vil den bli utgiftsført som en kostnad i regnskapet med en gang.

Det oppstår av og til usikkerhet når en virksomhet kjøper flere datamaskiner samtidig, for eksempel fem bærbare maskiner til 6000 kroner per stykk. Siden grensen for investeringer som skal avskrives, går ved 15 000 kroner, og hver maskin bare koster 6000 kroner, kan det være naturlig å anta at alle maskinene skal kostnadsføres med en gang. Men den totale investeringen for alle de fem maskinene er på 30 000 kroner. Og når man kjøper flere enheter av samme type utstyr slik at summen blir over 15 000 kroner, skal det regnes som en investering som skal avskrives selv om den enkelte enhet ikke koster over 15 000 kroner. Forutsetningen er selvsagt fortsatt at utstyret har en brukstid på minst tre år.

En investering er en driftsanskaffelse som koster mer enn 15 000 kroner og som har en forventet brukstid på tre år eller mer.

Læringsressurser

Økonomi

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?