Hopp til innhold

 1. Home
 2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
 3. Planlegging og dokumentasjonChevronRight
 4. DriftsstøtteChevronRight
 5. KapasitetsplanleggingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kapasitetsplanlegging

Hensikten med kapasitetsplanlegging er å forutse framtidige behov for oppgraderinger, slik at du kan utføre disse før det oppstår problemer.

Lang kø av folk som venter. Foto.

Kapasitetsplanlegging er også vesentlig når det gjelder budsjettering. Ledelsen i bedriften forlanger normalt å få et budsjett for nødvendige investeringer i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen. Du bør derfor være i stand til å forutse nødvendige oppgraderinger opptil et år i forveien. Uforutsette budsjettoverskridelser blir sjelden godt mottatt i noen virksomhet.

Kapasitetsplanlegging innebærer at man har en rutine for å overvåke de ressursene som kan være en begrensning eller bli en flaskehals. Typiske eksempler er:

 • lagringsplass: harddiskplass på servere og arbeidsstasjoner samt kapasitet på media for sikkerhetskopiering
 • nettverkskapasitet: tilstrekkelig hastighet på det interne nettverket og internettilgang
 • serverkapasitet: serverparkens mulighet til å betjene det forventede antallet brukere og forespørsler (det siste er særlig aktuelt i forbindelse med applikasjonsservere)
 • skriverressurser: tilstrekkelig kapasitet til å håndtere bedriftens utskriftsvolum

De fleste operativsystemer er utstyrt med verktøy for å måle ressursbelastning. I tillegg finnes det en rekke systemer som er utviklet spesielt for ressursovervåking. Selve informasjonsinnsamlingen er vanligvis automatisert, slik at belastningen på ulike ressurser registreres automatisk på fastsatte tidspunkter.

Belastning

Ved kapasitetsplanlegging er man normalt interessert i tre tall, nemlig tall som beskriver

 • normal belastning
 • maksimal belastning
 • forventet belastning

Normal belastning er den belastningen en ressurs blir utsatt for ved normale forhold, mens maksimal belastning er den tyngste belastningen man regner med at ressursen kan bli utsatt for over et kortere tidsrom. Normal og maksimal belasting brukes som utgangspunkt for beregning av forventet belastning.

Når forventet belastning skal beregnes, bruker man gjerne noe som kalles baselinemetoden. Metoden innebærer at man først fastsetter et nivå (kalt en baseline) for hva som er normal belastning av en ressurs, for eksempel hva som er normal belastning av virksomhetens internettlinje. Baseline bestemmes ved å logge ressursbruken kontinuerlig over en periode med normal bruk, for eksempel en vanlig arbeidsuke.

Når baseline er fastslått og tallfestet, brukes den som utgangspunkt for videre målinger. Ved å måle belastningen for ressursen regelmessig og sammenligne resultatene med baseline kan man se om belastningen av ressursen minker, øker eller holder seg uforandret.

Speedometer peker mot grønt. Bilde

Dermed kan man etter en stund beregne hvilken kapasitet man vil ha behov for i framtida, og når et eventuelt behov for oppgraderinger vil oppstå.

I tillegg må man selvsagt også ta hensyn til eventuelle andre faktorer som brått kan endre belastningen for en ressurs, for eksempel innføring av nye systemer, oppgraderinger og større endringer i antallet brukere. Når en ressurs oppgraderes, eller når det skjer en betydelig endring i belastningen, må man fastsette en ny baseline, slik at framtidige målinger og beregninger tar hensyn til den nye situasjonen.

Denne typen kapasitetsmålinger gir et forvarsel om når større oppgraderingsjobber, som for eksempel å skifte ut en server eller oppgradere nettverkskapasiteten, må gjøres. På denne måten kan jobbene planlegges god tid i forveien.

Læringsressurser

Driftsstøtte