1. Home
  2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
  3. Planlegging og dokumentasjonChevronRight
  4. DriftsstøtteChevronRight
  5. Vedlikeholds- og oppdateringsplanerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Vedlikeholds- og oppdateringsplaner

Maskiner, nettverk og programvare må vedlikeholdes og oppdateres regelmessig. Dette arbeidet bør planlegges.

IKT-medarbeider foran skjerm. Foto

En virksomhet trenger en vedlikeholdsplan og en oppdateringsplan for å sikre at vedlikehold skjer regelmessig, og for å kunne budsjettere kostnader.

Vedlikeholdsplan

Vedlikeholdsplanen skal sørge for at nødvendig vedlikehold skjer regelmessig, og at noen er ansvarlig for vedlikeholdet, slik at det ikke bare gjøres når det oppstår en feil. For eksempel bør skrivere, tastaturer og mus renses. Det bør kjøres defragmentering av disker, midlertidige filer bør slettes, det må ryddes på serverområder, tilganger må kontrolleres, og så videre.

En vedlikeholdsplan skal inneholde en oversikt over hvilket utstyr som må vedlikeholdes, hva som skal gjøres regelmessig, og hvor hyppig vedlikeholdet skal utføres. Vedlikeholdsplanen bør settes opp på årsbasis.

Oppdateringsplan

Utvikling og slitasje gjør at datamaskiner og utstyr må oppdateres eller skiftes ut med jevne mellomrom. Dette er en kostnad som virksomheten må ha med i sine budsjetter, og innkjøp av nytt utstyr må derfor planlegges god tid i forveien.

Program og operativsystemer må også vedlikeholdes og oppdateres. De fleste programvareprodusenter kommer med serviceoppdateringer etter hvert som de oppdager feil, eller i forbindelse med endringer i operativsystemer eller applikasjoner.

Dette innebærer at du må følge med på om det er kommet oppdateringer for de systemene du har ansvaret for. Det er imidlertid lite hensiktsmessig å løpe rundt og gjøre oppdateringer hver gang det dukker opp noe nytt. Programoppdateringer bør i stedet samles og gjøres regelmessig etter en fastsatt plan.

På denne måten får du bedre kontroll over hvordan de ulike maskinene er konfigurert, og du kan teste at oppdateringene som står for tur, fungerer før de installeres på servere eller brukerens maskiner.

Læringsressurser

Driftsstøtte